Main Menu
User Menu

Řád Sv. Cyrila a Sv. Metoděje

Order od St Cyril and St Methodius / Орден Св. Св. равноапостопи Кирил и Методий

     
Název:
Name:
Řád Sv. Cyrila a Sv. Metoděje
Název v originále:
Original Name:
Орден Св. Св. равноапостопи Кирил и Методий
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.05.1909
Datum zániku:
Date of Termination:
09.09.1944
Struktura:
Structure:
velký řetěz
malý řetěz
velmistrovký kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Cyrila-a-Sv-Metodeje-t110471#399225Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Cyrila a Sv. Metoděje velmistrovský kříž
Název v originále:
Original Name:
Орден Св. Св. равноапостопи Кирил и Методий
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.05.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
09.09.1944
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Cyrila-a-Sv-Metodeje-t110471#399227Verze : 0
MOD
Záslužný řád sv. Cyrila a sv. Metoděje
Königlicher SSt. Kyril und Methodius Orden
Kingdom of Bulgaria: Order of SS. Cyril and Methodius
Po vzoru velkých dynastických řádů zakládá bulharský car Ferdinand I. v jediné třídě svůj vlastní rodinný řád. (18. května 1908). Řád byl určen jako nejvyšší ocenění příslušníkům vládnoucích rodů, výjimečně hlavám států. Mezi nositeli řádu nacházíme pouze 52 rytířů-cizinců (Nikolaj II. císař FJI.). V rámci bulharského království bylo udělení řádu považováno za zcela výjimečnou událost.
Poznámka:
Tento řád, výrobek Vídeňské firmy Rothe a Neffe je nabízen k prodeji za cenu: 54.000 dolarů (39.840 euro). Prodejní nabídka je doplněna kvalitním fotoarchivem, a z tohoto důvodu chceme potěšit i další faleristy či zájemce.
Tento řád uděloval bulharský car Simon II. i po svém svržení z trůnu jako svůj domácí řád. Dále v padesátých letech bylo vyrobeno větší množství novodělů, které mají za úkol oklamat seriozní faleristy.
Tato informace vznikla za pomoci Romana Nohejla,kterému tímto děkuji.
Literatura:
Prince Dimitri Romanoff: The Orders, Medals and History of the Kingdom of Bulgaria
David Danner - Kingdom of Bulgaria
Sven Vik - World Orders and Medals: Bulgaria
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Cyrila-a-Sv-Metodeje-t110471#389203Verze : 2
Řád byl založen 18.5.1909 u příležitosti prohlášení bulharské nezávislosti. Prvním nositelem byl ruský car Nikolaj II. Stanovy řádu určovaly, že počet žijících bulharských nositelů nesmí překročit 15. Během existence řádu bylo uděleno celkem 9 kusů Bulharům, z toho 3 příslušníkům carské rodiny. Cizincům bylo uděleno 52 řádů, z toho většinou vládcům států. Výtvarný návrh provedl Heyer von Rosenfeld od firmy Rothe und Neffe Vídeň. Vyráběn byl však německou firmou Zimemrmann.


Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Cyrila-a-Sv-Metodeje-t110471#399228Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Cyrila a Sv. Metoděje velmistrovský kříž
Order od St Cyril and St Methodius Grand Master´s Cross
Орден Св. Св. равноапостопи Кирил и Методий
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
18.05.1909 Ferdinand I., -
28.08.1910 Nikola I., -
DD.MM.RRRR -, František Josef I.
DD.MM.RRRR Albert I., -
DD.MM.RRRR Boris III. Bulharský, -
DD.MM.RRRR Carol I., -
DD.MM.RRRR Horthy, Miklós
DD.MM.RRRR Nikolajev, Danail
DD.MM.RRRR Simeon II., -
DD.MM.RRRR Viktor Emanuel III. Savojský, -
Celkem : 10
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Cyrila-a-Sv-Metodeje-t110471#633508Verze : 0
MOD