Main Menu
User Menu

BLU-82/B "Daisy Cutter"

BLU-82/B


Všeobecně použitelná puma o hmotnosti 6810 kg. Obsahuje 5720,4 kg výbušniny GSX (dusičnan amonný, hliníkový prach a polystyren). Přezdívaná Big Blue 82. Ve Vietnamu se jí říkalo Commando Vault, v Afgánistánu dostala přezdívku Daisy Cutter. Toto jméno, ale není úplně správné. Termín – Sekačka sedmikrásek - souvisí s používáním pum s nadzemním odpalem.


Použití BLU-82 je úzce spojeno s letounem C-130. Lze se přímo setkat i označením zbraňový systém BLU-82/B-C-130. Pro jiné letadla je příliš velká. Původně byla navržena pro okamžité vyčištění – vykácení džungle tak, aby vznikla plocha umožňující přistání vrtulníku nebo zřízení dělostřeleckého postu. Prostě dělala "plac". Snadno a rychle. Bez kráteru. V Afgánistánu byla použita proti pěchotě, ale očekával se hlavně účinek psychologický, zastrašovací. Její smrtící rádius je 90 až 270 metrů (udáváno i 600 m proti pěchotě (?)), výbuch je provázen mohutným zvukovým třeskem spolu s patřičným zábleskem viditelným z velké vzdálenosti.


Je to druhá největší existující konvenční puma. Přesto její síla dosahuje méně než jednu tisícinu síly nukleární pumy svržené na Hirošimu. Noviny, které nejsou schopné spolupracovat s lidmi, kteří mají alespoň základní znalosti daného oboru, často Big Blue 82 zařazovali do skupiny FAE. Nesprávně.


Fuel /Air Explosive – je aerosolová munice se vzdušným výbuchem. Jsou to balisticky stabilní kontejnery nesoucí kapalné hořlaviny (palivo) a s velkou péčí uspořádanou explozívní nálož. Ve zvolené výšce (obvykle pod 30 m) iniciuje radiovýškoměr nálož, kapalná látka vytvoří aerosolový oblak. Po zformování – zlomek sekundy – druhá exploze oblak, který je smíchán s atmosférickým kyslíkem, iniciuje.


FAE pumy jsou ráže od 500 do 2000 liber. Tedy zhruba od 230 do 900 kg. Bylo by velmi obtížné dosáhnout optimálního rozptýlení 5,7 tun hořlaviny a jejího smíchání se vzduchem. Nezapomínejme na možný negativní vliv větru, popř. teplotní gradient. Klasická výbušnina je tedy prostě u pumy této ráže mnohem spolehlivější.


Minimální výška, ze které může být BLU-82/B shozena, aby její výbuch neohrozil vlastní C-130, je 1830 metrů nad zemí. Je bržděna a stabilizována (zapalovačem dolů) padákem. Shoz se provádí při rychlosti 280 km/h. Za těchto okolností puma dopadne za 27 sekund.


96,5 cm dlouhý předvysunutý, zapalovač zajistí výbuch ve výšce optimální pro zametení, povrchu aniž by se vytvořil kráter. Blízko epicentra vytváří tlak 179 kg/cm čtvereční.


Během operace Desert Storm bylo shozeno jedenáct BLU-82/B. První shozy testovali schopnost pumy ničit minová pole. Tedy miny odpalované tlakem (noha seržanta, kolo Hummera, pás M1A1) . Ovšem žádná puma, která by spolehlivě miny ničila, neexistuje. Další shozy byly provedeny spíše pro jejich psychologický než protipěchotní efekt. V Afghánistánu byly do 11. prosince 2001 shozeny tři BLU-82/B. Cena jedné pumy je 27318 USD
URL : https://www.valka.cz/BLU-82-B-Daisy-Cutter-t11006#97738Verze : 0
MOD
přezdívky:
Commando Vault - Vietnam
Daisy cutter - Afghánistán


hmotnost: 15 000 liber
nosič: C-130
hlavice: 12 600 liber GSX (Gelled Slurry Explosive)


výbuch nastává pár stop nad zemí
- ve Vietnamu používáno pro vytváření přistávacích ploch pro vrtulníky - nadzemní výbuch zlikvidoval vegetaci, ale nevytvořil kráter


- 11 ks použito během operace Desert Storm
- v Afgánistánu - skalní úkryty a tunely + psychologický účinek
URL : https://www.valka.cz/BLU-82-B-Daisy-Cutter-t11006#34026Verze : 0
MOD