Main Menu
User Menu

Ellisonova skupina [1915-RRRR]

Gruppe Ellison / Group Ellison

     
Název:
Name:
Ellisonova skupina
Originální název:
Original Name:
Gruppe Ellison
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.05.1915
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 8. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ellison von Nidelf, Otto (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Edmund Glaise von Horstenau - österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 - 1918 (Wien 1934)
URL : https://www.valka.cz/Ellisonova-skupina-1915-RRRR-t109849#387873Verze : 0
MOD
Sestava Ellisonovy skupiny na podzim 1915:


- 2. průzkumná rota císařských myslivců
- 2. záložní prapor pěšího pluku č. 29
- tyrolský domobranecký prapor č. 1
- dvě roty domobraneckého pěšího praporu č. 161
- dva prapory hornorakouských dobrovolných mladých střelců
- dobrovolnický střelecký prapor Meran č. 1
- dobrovolnický střelecký prapor Schwaz
- dobrovolnický střelecký prapor Sterzing
- dobrovolnický střelecký oddíl (týlový)
- dva kulometné oddíly
- 5. baterie pluku polních kanonů č. 2
- 7. baterie pluku polních kanonů č. 22
- 3. baterie zeměbraneckého divisionu polních houfnic č. 45
- 3. baterie horských kanonů pluku horského dělostřelectva č. 9
- baterie 15cm houfnic č. 24
- mobilní baterie 15cm moždířů č. 1
- baterie 30,5cm moždířů č. 2


Zdroje:
Edmund Glaise von Horstenau – Der österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914 - 1918 (Wien 1931)
https://www.austrianphilately.com/dixnut/index.htm
URL : https://www.valka.cz/Ellisonova-skupina-1915-RRRR-t109849#389968Verze : 0
MOD