Main Menu
User Menu

Pamětní medaile manifestačního sjezdu dobrovolců let 1918-1919

Commemorative Medal of Manifestation Congress of Volunteers 1918-1919

     
Název:
Name:
Pamětní medaile manifestačního sjezdu dobrovolců let 1918-1919
Název v originále:
Original Name:
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno.
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, článek 66, ČNS Hradec Králové 1979, 176 s.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-manifestacniho-sjezdu-dobrovolcu-let-1918-1919-t109722#387631Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile manifestačního sjezdu dobrovolců let 1918-1919
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1938
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, článek 66, ČNS Hradec Králové 1979, 176 s.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-manifestacniho-sjezdu-dobrovolcu-let-1918-1919-t109722#628132Verze : 0
MOD
Pamětní medaile manifestačního sjezdu dobrovolců z let 1918-1919
Tato spolková medaile je poměrně masivní o průměru 35mm, při síle střižku 4mm. Medaile byla vydaná v Brně roku 1938 při příležitosti jubielních oslav pluku Svobody č.III.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-manifestacniho-sjezdu-dobrovolcu-let-1918-1919-t109722#388324Verze : 1
Název
Name
Pamětní medaile manifestačního sjezdu dobrovolců let 1918-1919
Commemorative Medal of Manifestation Congress of Volunteers 1918-1919
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-manifestacniho-sjezdu-dobrovolcu-let-1918-1919-t109722#628133Verze : 0
MOD