Main Menu
User Menu

Řád Vytisova kříže

Vyčio Kryžiaus ordinas

     
Název:
Name:
Řád Vytisova kříže
Název v originále:
Original Name:
Vyčio Kryžiaus ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkokříž komandéra
komandér
důstojník
rytíř
medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vilius Kavaliauskas: Řády a vyznamenání Estonsko.Lotyšsko.Litva 1918-1940, Brno 1998

URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385695Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vytisova kříže velkokříž (1. třída)
Název v originále:
Original Name:
Vyčio Kryžiaus ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vilius Kavaliauskas: Řády a vyznamenání Estonsko.Lotyšsko.Litva 1918-1940, Brno 1998
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385696Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vytisova kříže velkokříž komandéra (2. třída)
Název v originále:
Original Name:
Vyčio Kryžiaus ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vilius Kavaliauskas: Řády a vyznamenání Estonsko.Lotyšsko.Litva 1918-1940, Brno 1998
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385697Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vytisova kříže komandér (3. třída)
Název v originále:
Original Name:
Vyčio Kryžiaus ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vilius Kavaliauskas: Řády a vyznamenání Estonsko.Lotyšsko.Litva 1918-1940, Brno 1998
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385698Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vytisova kříže důstojník (4. třída)
Název v originále:
Original Name:
Vyčio Kryžiaus ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:

Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vilius Kavaliauskas: Řády a vyznamenání Estonsko.Lotyšsko.Litva 1918-1940, Brno 1998
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385699Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vytisova kříže rytíř (5. třída)
Název v originále:
Original Name:
Vyčio Kryžiaus ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385700Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vytisova kříže medaile (6. třída)
Název v originále:
Original Name:
Vyčio Kryžiaus ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vilius Kavaliauskas: Řády a vyznamenání Estonsko.Lotyšsko.Litva 1918-1940, Brno 1998
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385701Verze : 0
MOD
Všechny uvedené popisy představují současnou podobu řádu, tak jak byl obnoven 15.1.1991. Jeho historie, resp. vývoj byl poněkud komplikovanější než je obvyklé. Následuje stručný nástin.


Vytisův kříž, Vyties Kryžius, první vydání (1919-1927)


Jde o první oficiální vojenské vyznamení nezávislé Litevské republiky. Bylo založeno rozhodnutím prozatímní vlády z 30.7.1919 pod názvem Kříž za otčinu ( Kryžius "Už tevyne"). Dekret Litevské armády č. 127 ze dne 7.8.1919 určuje, že vyznamenání bude mít tři třídy s obráceným číslováním, tzn. že odznak 3. třídy byl nejvyšší a 1. třídy nejnižší.
První exempláře byly vyrobeny r. 1920. Do té doby vyznamenaní nosili ve druhé knoflíkové dírce saka černočervenou stuhu. Vyznamenání bylo přejmenováno na Vytisův kříž (Vyties Kryžius) a bylo rozděleno do dvou stupňů. 1. stupeň se skříženými meči byl udělován za akce na bitevním poli, 2. stupeň bez mečů za ostatní zásluhy během války, nikoliv však za odvahu v poli.
V roce 1923 napsal litevský velvyslanec v Praze dopis ministru zahraničí, kde navrhl k vyznamenání řadu československých důstojníků. Důvodem byly nákupy vojenské výzbroje v Československu a studium řady litevských důstojníků na vojenské akademii v Brně. Nejznámějším čs. vyznamenaným byl Josef Sv. machar, generální inspektor čs. armády.
Celkové počty udělených křížů 1. stupně:
1. třída - 1 113, 2. třída - 98, 3. třída - neudělena
celkové počty 2. stupně:
1. třída - 76 (21 cizinců), 2. třída - 24 (23 cizinců), 3. třída - neudělena
Tzn., že všichni čs. důstojníci vyznamení do r.1927 mají odznaky bez mečů.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385717Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vytisova kříže 1. stupeň 1. třída
Název v originále:
Original Name:
Vyties Kryžius
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385718Verze : 0
MOD
Řád Vytisova kříže, Vyties Kryžiaus Ordinas, První vydání 1927-1930


Vytisův kříž byl přeměněn na Řád parlamentem 1.4.1927. Nositelé Vytisova kříže nejnižší, 1. třídy obou stupňů byli považováni za nositele nejnižší třídy řádu tj. 3. třídy. Řád měl opět dva stupně, tentokrát vojenský (s meči) a civilní. Číslovaní je už normální, tj. 1. třída je nejvyšší. 1. třída je klasický velkokříž s hvězdou a šerpou. 2. třída 1. stupně má na stuze 2 stříbrné dubové ratolesti a 3. třída jednu. 2. třída civilního stupně má na stuze dvě třícípé hvězdičky, 3. třída jednu.
Počty udělení:
1. stupeň
1. třída - 6, mezi nimi i TGM, 2. třída 5 (2 cizinci), 3. třída 68 (4 cizinci)
2. stupeň
1. třída - 1, 2. třída -19 (18 cizinců), 3. třída - 76 (10 cizinců)
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385721Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vytisova kříže 1. stupeň 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Vyties Kryžiaus Ordinas
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.07.1919
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385722Verze : 0
MOD
Řád Vytisova kříže, Vyčio Kryžiaus Ordinas, druhé vydání 1930-1940


Dne 1.9.1930 byl řád z jazykových důvodů přejmenován. Dne 20.12.1930 byl přijat nový zákon o vyznamenáních, který u Řádu Vytisova kříže zrušil civilní stupeň a zavedl 5 tříd klasického členění a vzhledu. Řádové odznaky byly vyrobeny švýcarskou firmou Huguenin Le Locle. Tato varianta se prakticky neudělovala. 1. třída (velkokříž) byla udělena pouze jednou a to Paulu von Hindenburg. 5. třída byla udělena 2x letcům, kteří přeletěli Atlantic. Ostatní třídy se neudělily. Podle nového zákona 254 starých původních křížů bylo nositeli vyměněno za 5. třídu.Vytisův kříž, Vyčio Kryžius, druhé vydání 1930-1940.


Již zmiňovaný nový zákon o vyznamenáních přidal řádu tři medaile zvané Vytisův kříž. Jejich původní litevský název byl změněn v souladu s jazykovými pravidly. Odznaky jsou totožné s odznaky 2. a 3. třídy Řádu vytisova kříže z roku 1927. Osoby vyznamenané Vytisovým křížem z roku 1919-27 měly právo si je vyměnit za nové. To se často nestávalo, protože kdo si chtěl staré odznaky vyměnit už to udělal výměnou za Řád. Bylo povoleno nosit staré i nové odznaky.
Po roce 1930 nebyla tato vyznamenání udělována.

Řád Vytisova kříže, současná varianta od roku 1991 v pěti třídách a jedné medaili, viz zobrazení na začátku.


Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#385724Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Vytisova kříže velkokříž (1. třída)
Order of Cross of Vytis Grandcross (1st Class)
Vyčio Kryžiaus ordinas
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1925 Weinerek, Zdenko
DD.MM.2011 Jelcin, Boris Nikolajevič
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#415071Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Vytisova kříže velkokříž komandéra (2. třída)
Order of Cross of Vytis Grandcross of Commander (2nd Class)
Vyčio Kryžiaus ordinas
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1922 Vermach, Jan
DD.MM.1924 Jamet, Amédée Jacques Emmanuel
DD.MM.1925 Fiala, Emil
DD.MM.1926 Staněk, Jan
DD.MM.1926 Vobrátilek, Robert
DD.MM.1927 Fiala, Bohuslav
DD.MM.1932 Syrový, Jan
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#415072Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Vytisova kříže 1. stupeň 2. třída
Order of Cross of Vytis 1st Grade 2nd Class
Vyties Kryžiaus Ordinas
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1925 Gajda, Radola
DD.MM.1926 Čeček, Stanislav
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vytisova-krize-t108773#415073Verze : 0
MOD