Main Menu
User Menu

SOV - IT-28 (mostní tank)

Práce na ženijnom tanku IT-28 boli započaté už v roku 1935, no projekt bol dotiahnutý do konečnej podoby koncom roka 1940, kedy bola konečná podoba stroja prijatá do výzbroje Sovietskej armády. Objednaná bola prvá séria 55 ks, no skôr ako mohla byť zahájená sériová výroba bolo ZSSR napadnuté Nemeckom a výrobný závod musel byť evakuovaný. Objednávka bola zrušená a sériová výroba sa nerozbehla.


Za základ stroja bol vybraný T-28 (neskôr T-28E), z ktorého boli odstránené veže. Na mieste predných guľometných veží vznikla pancierovaná nadstavba, v ktorej čele boli lafetované guľomety. Na strop korby bol umiestnený 4,2 tony ťažký, 13,3m dlhý a 3,35m široký most. Ten mal slúžiť na premostenie terénnych prekážok do max. šírky 12,5m a výškového rozdielu 4,5m pre vozidlá a tanky do hmotnosti 50 ton. Pracovalo sa na projektoch predĺžených mostoviek od 12 - 48m. Systém pokládky mosta nevyžadoval, aby musela posádka opustiť bojový priestor tanku, no pri nakladaní mosta musel pomáhať jeden člen posádky, ktorý musel byť mimo tanku. Na pokládku mosta bol potrebný čas 1-3 minúty, na naloženie mosta na tank 3-5 minút.
Tanky mali slúžiť v ženijno-tankových jednotkách, kde ich tabuľkový počet mal byť jeden veliteľský tank a tri ženijné tanky. Každý stroj mal mať rôzne doplnkové vybavenie (odmínovací tral, naviják, ženijné elektronáradie...).hmotnosť s mostom 29t (25t bez mosta) - verzia z roku 1935 (verzia z roku 1940 IT-28-hmotnosť 32t)
dĺžka s mostom 13300mm (7360mm bez mosta)
šírka s mostom 3500mm (2870mm bez mosta)
výška s mostom 3700mm (3770mm bez mosta)
motor M17(500k)
merný tlak na pôdu 0,78 kg/cm2
max.rýchlosť 14 km/hod
dojazd 150km(1935) - 220km(1940)
stúpanie 32°
brod 1m
pancierovanie max.30-50mm
výzbroj 2(1935) - 3(1940) x guľomet DT ráže 7,62mm (4473 nábojov)
posádka 5 mužov*zdroj :


https://ostpanzer.com/forum/index.php?showtopic=725
SOV - IT-28 (mostní tank) -


SOV - IT-28 (mostní tank) -


SOV - IT-28 (mostní tank) -


SOV - IT-28 (mostní tank) -


SOV - IT-28 (mostní tank) -


URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-IT-28-mostni-tank-t10855#140306Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/SOV-IT-28-mostni-tank-t10855#140306Version : 0
MOD