Main Menu
User Menu

Srovnávací zkoušky protitankových zbraní v Jugoslávii

začátek 60. let

Diskuse
Dobré poledne přeji,
Jak jsem uvedl ve svém "tázacím" vlákně, narazil jsme na Jugoslávské srovnávací zkoušky rozmanitých tankových a protitankových zbraní ze začátku let šedesátých. Dostal jsem svolení předat je dál, takže začnu posílat překlad jejich výsledků.
Původní verze je v následujícím vláknu na fórech TankNet díky uživateli bojan.


http://208.84.116.223/forums/index.php?showtopic=18562&st=0


Zatím jsem dopřekládal část první (střelecké zkoušky proti T-54A), další části budou následovat, jak jen to budu stíhat.


T-54A


Změřené údaje:
Čelo trupu: 101 mm @60°
Boky trupu: 80 mm svislé,
Čelo věže: v průměru 195-203 mm,
Přední část věže ze strany: 150-170 mm
Zadní část věže ze strany: 100-120 mm

Tvrdost:
Odlévané části (věž) 270 BHN, válcované části (trup) 290 BHN. Kvalita výroby hodnocena velmi vysoko.


75 mm Ptk M40 (PaK 40)


Čelo trupu: Na 100 m odolá všem druhům střeliva.
Boky trupu:
-M39 (PzGr.39 průbojný) probíjí na 1000 m*
-M40 (PzGr.40 podkaliberní) probíjí na 1000 m*
-M38B (Hl.38/B kumulativní) neprobila na žádnou vzdálenost.


Čelo věže: Na 100 m odolá všem druhům střeliva.
Přední část věže ze strany: Na 100 m odolá všem druhům střeliva.
Zadní část věže ze strany:
-M40 (PzGr.40) probíjí na 300 m
-M39 a M38C (PzGr.39 a Hl.38/C) neprobíjí.Závěr:

75mm Ptk M40 je proti nejnovějším cizím tankům zastaralý – bude přeřazen do záloh a obsluhy budou poučeny, že proti novým tankům mají mířit na boky trupu a pálit na malou vzdálenost.


*Podle všeho bylo 1000 m max. vzdálenost použitá v rámci testu.85 mm ZIS-S-53 (T-34/85)


Čelo trupu: Na 100 m odolá všem druhům střeliva.
Boky trupu:
-BR-365 (průbojný): Probíjí na 1000 m*
-BR-365P (podkaliberní): probíjí na 1000 m*


Čelo věže: Na 100 m odolá všem druhům střeliva.
Přední část věže ze strany: Na 100 m odolá všem druhům střeliva.
Zadní část věže ze strany:
-BR-365: Probíjí na 150 m
-BR-365P: Probíjí na 350 m


Závěr:
85mm tankový kanon se zavedeným střelivem nemůže účinně bojovat proti novým cizím tankům. Doporučen vývoj nového střeliva.


Pozn.:
V roce 1963 proběhly testy nových průbojných, podkaliberních a kumulativních střel (BR-367, BR-367P a BK-367), ale výsledky nejsou k dispozici.88 mm PaK 43


Čelo trupu: Na 100 m odolá všem druhům střeliva.
Boky trupu: Probíjí na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-M39 (PzGr.39 průbojný): Probíjí na 600 m
-M54 (Americká 90mm podkaliberní střela upravena pro 88): Probíjí na 800 m
Přední část věže ze strany:
-M39: Probíjí na 1250 m
-M54: Probíjí na 1750 m
Zadní část věže ze strany: Probíjí na libovolnou vzdálenost.


Závěr:
88 mm Ptk M41/43 je velice účinný proti novým cizím tankům při použití v léčkách. Z čelního aspektu není jeho účinnost dostačující.90 mm M3A1 (stíhač tanků M36)


Čelo trupu: Na 100 m odolá všem druhům střeliva.
Boky trupu: Probíjí na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-T33 (průbojný): Neprobíjí ani na 100 m
-M304 (podkaliberní): Probíjí na 600 m
Přední část věže ze strany:
-T33: Probíjí na 250 m
-M304: Probíjí na 1500 m
Zadní část věže ze strany:
-T33: Probíjí na 750 m.
-M304: Probíjí na libovolnou vzdálenost.


Závěr:
SO-90 M36 může být proti novým cizím tankům používán pouze v léčkách, pod 1500 m, s využitím podkaliberního střeliva.
Dodatek: Je doporučeno vyvinout pro SO-90 M36 kumulativní střelivo.90 mm M36 (tank M47)


Čelo trupu:
-T33 (průbojný): Neprobíjí ani na 100 m
-M304 (podkaliberní): Neprobíjí ani na 100 m
-M431 (kumulativní): Probíjí, ale pokud je boční úhel větší, než 20°, selže roznětka.
Boky trupu: Probíjí na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-T33: Probíjí na 350 m
-M304: Probíjí na 750 m
-M431: Probíjí.
Přední část věže ze strany:
-T33: Probíjí na 850 m
-M304 a M431: Probíjí na libovolnou vzdálenost
Zadní část věže ze strany: Probíjí na libovolnou vzdálenost.


Závěr:
Podíl kumulativních střel M431 by měl být zvýšen a podíl průbojných T33 snížen.
Při čelních střetech s novými cizími tanky je nutné používat pouze M431.
V léčkách mohou být použity na jakoukoli vzdálenost podkaliberní M304 a kumulativní M431, průbojné T33 pouze na vzdálenosti menší, než 1000 m.
Problém související se selháním roznětek M431 při úhlech větších, než 60°, bude vyřešen vývojem domácích kumulativních střel. Tyto střely by měly být použitelné bez výrazných úprav na zbrani nebo vozidle i s kanonem M3A1 na SO-90 M36.


Pozn.:
Rozdíl ve výkonech střeliva (zejm. průbojné T33) je způsoben větší prachovou náplní používanou v kanonu M36.100 mm D-10TG (tank T-54A)


Čelo trupu:
-BR-412B (průbojný): Neprobíjí ani na 100 m
-BK-5 a BK-5M (kumulativní): Probíjí.
Boky trupu: Probíjí na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-BR-412B (průbojný): Probíjí na 500 m.
-BK-5 a BK-5M (kumulativní): Probíjí.
Přední část věže ze strany:
-BR-412B (průbojný): Probíjí na 1000 m.
-BK-5 a BK-5M (kumulativní): Probíjí.
Zadní část věže ze strany:
-BR-412B (průbojný): Probíjí na libovolnou vzdálenost.
-BK-5 a BK-5M (kumulativní): Probíjí.


Závěr:
Kumulativní střely BK-5 a BK-5M jsou nejlepším dostupným protitankovým střelivem. Je s nimi možno bojovat s nepřátelskými novými tanky z jakékoli strany.
Průbojný BR-412B je použitelný pouze v léčkách na vzdálenosti menší, než 1000 m.105mm bezzákluzový kanon M27A1


Kumulativní M52*: Probíjí T-54 ze všech stran, ale pokud složený úhel přesahuje 60°, selhává roznětka.


Závěr:
Tažené protitankové kanony v protitankových rotách pěších brigád by měly být nahrazeny 105mm Bzk M27A1 kvůli jejich podstatně vyšší účinnosti proti novým cizím tankům.
Měla by být vyvinuta nová domácí kumulativní munice, která by odstranila problém selhání roznětek při úhlech nad 60°.


*Je záhadou, o který přesně projektil šlo, označení se neshoduje s Americkým ani Britským střelivem pro M27A1.


105mm houfnice M2


-kumulativní M67: probíjí pouze boky trupu.
-HESH (později M69): Při zásahu kamkoli kromě čela věže vytvoří v tanku dostatek střepin pro jeho vyřazení z boje.
Při zásahu do čela věže je z boje vyřazena posádka, ale tank zůstává bojeschopný.


Závěr:
Kumulativní střely M67 budou plně nahrazeny střelami HESH v poměru 1:1.Zatím vše, další díl odpoledne nebo zítra.
URL : https://www.valka.cz/Srovnavaci-zkousky-protitankovych-zbrani-v-Jugoslavii-t108448#384849Verze : 0
2. díl - zkoušky proti tanku T-34/85


Válcovaná ocel trupu měla tvrdost 350 BHN (nedprůměrně tvrdá, jak uvidíme dál, tvrdost pomáhala oproti zbraním menších ráží, při zásazích většími rážemi naopak docházelo k rozsáhlým škodám)
Čelní plát trupu: 46 mm @ 60°
Boky: Horní část 45 mm @ 40°
Spodní část 45 mm @ 0°
Záď 47 mm @ 48°


Čelo věže: 90 mm zaoblené,
Boky věže: 75 mm @ 20°
Záď věže: 50 mm @ 10°57 mm bezzákluzový kanon M18A1 (kumulativní M307)


Čelo trupu: Neprobíjí.
Boky trupu: Probíjí horní část pokud není boční úhel větší, než 20°, spodní část probíjí v místech nezakrytých pojezdovým kolem.
Záď trupu:Probíjí, pokud není boční úhel větší, než 20°


Čelo věže: Neprobíjí
Boky věže: Probíjí, pokud není boční úhel větší, než 20°
Záď věže: Probíjí


Závěr: Bezzákluzový kanon M18A1 není účinnou protitankovou zbraní pěchoty.75 mm bezzákluzový kanon M20
(kumulativní M310)
Čelo trupu: Probíjí, pokud není boční úhel větší, než 20°
Boky trupu: Probíjí horní část pokud není boční úhel větší, než 30°, spodní část probíjí v místech nezakrytých pojezdovým kolem.
Záď trupu:Probíjí, pokud není boční úhel větší, než 45°


Čelo věže: Probíjí, pokud není boční úhel větší, než 20°
Boky věže: Probíjí, pokud není boční úhel větší, než 45°
Záď věže: Probíjí


Závěr: Bzk M20 je účinná proti starším tankům v léčce.

75 mm M40 (PaK 40)Čelo trupu:
-M39 (PzGr.39, průbojný): Probíjí na 1300 m*
-M40 (PzGr.40, podkaliberní): Probíjí na 1200 m*
-M40W (PzGr.40W?, podkaliberní s měkkým jádrem): Neprobíjí,**
M38B (Hl.38/B kumulativní): Probíjí, pokud je stranový úhel méně, než 20°
Boky trupu (horní část):
-M39: Probíjí na 1750 m,
-M40: Probíjí.
-M40W: Probíjí na 200 m,
-M38B: Probíjí, pokud je stranový úhel menší, než 30°
Boky trupu (spodní část): Všechny střely probíjají na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-M39: Probíjí na 1000 m,
-M40: Probíjí na 1250 m,
-M40W: Neprobíjí,
-M38B: Neprobíjí.
Boky věže:
-M39: Probíjí na 1750 m,
-M40: Probíjí,
-M40W: Probíjí na 200 m,
-M38B: Probíjí, pokud je stranový úhel menší, než 30°


*Podkaliberní střely zjevně byly více ovlivněny tvrdým pancéřováním.
**Verze podkaliberní střely M40 (PzGr.40) s jádrem z měkké oceli. Podle příruček měla být používána proti "lehce pancéřovaným rychlým cílům".76 mm M1 (tank M4A3E4)


Čelo trupu:
-M79 (průbojný): Probíjí na 1100 m
-M53 (podkaliberní): Probíjí na 1200 m
Boky trupu (horní část):
-M79: Probíjí na 1500 m,
-M53: Probíjí.
Boky trupu (spodní část): Všechny střely probíjají na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-M79: Probíjí na 900 m,
-M53: Probíjí na 1500 m,
Boky věže:
-M79: Probíjí na 1500 m,
-M53: Probíjí,85mm ZIS-S-53 (tank T-34/85)85mm ZiS-S-53 (from T-34/85) firing AP, HVAP and HEAT


Čelo trupu:
-BR-365 (průbojný): Probíjí na 1200 m
-BR-365P (podkaliberní): Probíjí na 1300 m
Boky trupu (horní část):
-BR-365: Probíjí na 1750 m,
-BR-365P: Probíjí.
Boky trupu (spodní část): Všechny střely probíjají na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-BR-365: Probíjí na 1000 m,
-BR-365P: Probíjí na 1500 m,
Boky věže:
-BR-365: Probíjí na 1500 m,
-BR-365P: Probíjí,


90 mm M3A1 (stíhač tanků M36)


Čelo trupu:
-T33 (průbojný): Probíjí na libovolnou vzdálenost*, po 7 zásazích kritické poškození čelního pancíře** a konec testu.
-M304 (podkaliberní): Probíjí na libovolnou vzdálenost.*
Boky trupu: Všechny střely probíjejí na libovolnou vzdálenost.*


Čelo věže: Všechny střely probíjejí na libovolnou vzdálenost.*
Boky věže: Všechny střely probíjejí na libovolnou vzdálenost.* Po 8. zásahu střelou T33 došlo ke kritickému poškození boku věže a test byl ukončen.**


*tj. do 2000 m.
**Kritické poškození - objevení závažných trhlin, tříštění pancéřování.90mm M36 (tank M47)
T33 AP a M304 HVAP - stejné výsledky jako v předchozím případě.


M431 (kumulativní) - Probíjí ze všech stran.
Proti čelu trupu roznětka selhává při stranovém úhlu větším, než 20°, proti horní části bočního trupu při stranovém úhlu větším, než 45°.


Závěr: Při střelbě na starší tanky máají být střely T33 a M304 používány přednostně před kumulativní municí.


105mm bezzákluzová puška M27A1


M52 (kumulativní) - Probíjí ze všech stran.
Proti čelu trupu roznětka selhává při stranovém úhlu větším, než 20°, proti horní části bočního trupu při stranovém úhlu větším, než 45°.105mm houfnice M2


M67 (kumulativní):
Čelo trupu: Probíjí, pokud není boční úhel větší, než 20°
Boky trupu: Probíjí horní část pokud není boční úhel větší, než 45°, spodní část probíjí v místech nezakrytých pojezdovým kolem.


Čelo věže: Probíjí, pokud není boční úhel větší, než 20°
Boky věže: Probíjí, pokud není boční úhel větší, než 45°


M69 (HESH): Po zásahu pod jakýmkoli úhlem do jakékoli části pancéřování se uvnitř tanku tvoří dostatek střepin.
Čelo trupu selhalo při 2. zásahu.
Bok věže selhal po 3. zásahu.


Pozítří: Testy proti M4A3E4 Sherman.57mm ZIS-2


Čelo trupu:
-BR-271 (průbojný): Probíjí na 700 m
-BR-271P (podkaliberní): Probíjí na 1100 m
Boky trupu (horní část):
-BR-271: Probíjí na 1500 m,
-BR-271P: Probíjí na 1750 m.
Boky trupu (spodní část): Všechny střely probíjají na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-BR-271: Probíjí na 600 m,
-BR-271P: Probíjí na 1000 m,
Boky věže:
-BR-271: Probíjí na 1500 m,
-BR-271P: Probíjí na 1750 m,
URL : https://www.valka.cz/Srovnavaci-zkousky-protitankovych-zbrani-v-Jugoslavii-t108448#385168Verze : 0
Jen upozornění "57 mm bezzákluzový kanon M18A1" není kanon, ale pancéřovka. Byla zavedena koncem WWII běžně užívaná v Koreji a lze ji odpalovat z ramene nebo z trojnožky podobné trojnožce kulometů Browning.
URL : https://www.valka.cz/Srovnavaci-zkousky-protitankovych-zbrani-v-Jugoslavii-t108448#385171Verze : 0
Děkuji za upřesnění, v téhle oblasti mám v české termitologii trochu brajgl, takže jsem radši překládal Smile
URL : https://www.valka.cz/Srovnavaci-zkousky-protitankovych-zbrani-v-Jugoslavii-t108448#385178Verze : 0
M4A3E4 Sherman


Pancéřování:
Čelo trupu: 64mm@47°, 250 BHN
Boky trupu: 38-51mm@0°, 250 BHN
Čelo věže/štít kanonu: 90mm, 230 BHN
Bok věže: 51mm, 230BHN75 mm M40 PaK 40


Čelo trupu:
-M39 (PzGr.39, průbojný): Probíjí na 1100 m
-M40 (PzGr.40, podkaliberní): Probíjí na 1200 m
-M40W (PzGr.40W?, podkaliberní s měkkým jádrem): Probíjí na 150m
M38B (Hl.38/B kumulativní): Probíjí, pokud je stranový úhel méně, než 30°
Boky trupu:
-M39: Probíjí.
-M40: Probíjí.
-M40W: Probíjí na 750 m,
-M38B: Probíjí.


Čelo věže:
-M39: Probíjí na 1000 m,
-M40: Probíjí na 1500 m,
-M40W: Probíjí na 100 m,
-M38B: Probíjí, pokud je stranový úhel menší, než 15°
Boky věže:
-M39: Probíjí,
-M40: Probíjí,
-M40W: Probíjí na 500 m,
-M38B: Probíjí.


76mm ZIS-3


Čelo trupu:
-BR-350B (průbojný): Probíjí na 250 m,
-BR-350P (podkaliberní): Probíjí na 800 m,
BP-350A* (kumulativní): Neprobíjí.
Bok trupu:
-BR-350B: Probíjí,
-BR-350P: Probíjí,
-BP-350A: Probíjí.


Čelo věže:
-BR-350B: Probíjí na 350 m,
-BR-350P: Probíjí na 1000 m,
-BP-350A: Neprobíjí.
Boky věže:
-BR-350B: Probíjí na 1000 m,
-BR-350P: Probíjí na 1250 m,
-BP-350A: Probíjí.


*Podle Ruských zdrojů bylo zakázáno používat BP-350A v kanónech ZIS-3, střelivo bylo určeno pro plukovní děla (vz. 27, vz.27/42, asi i vz.43) a při použití v ZIS-3 hrozilo nebezpečí výbuchu v hlavni - v tomto případě není jasná metodika zkoušky.85mm ZIS-S-53


Čelo trupu:
-BR-365 (průbojný): Probíjí na 1100 m,
-BR-365P (podkaliberní): Probíjí na 1200 m.
Boky trupu: Obě střely probíjejí na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-BR-365: Probíjí na 1000 m
-BR-365P: Probíjí na 1250 m
Boky věže: Obě střely probíjejí na libovolnou vzdálensot.57mm ZIS-2


Čelo trupu:
-BR-271 (průbojný): Probíjí na 900 m,
-BR-271P (podkaliberní): Probíjí na 1100 m.
Boky trupu: Obě střely probíjejí na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-BR-271: Probíjí na 900 m
-BR-271P: Probíjí na 1100 m
Boky věže: Obě střely probíjejí na libovolnou vzdálensot.
URL : https://www.valka.cz/Srovnavaci-zkousky-protitankovych-zbrani-v-Jugoslavii-t108448#385703Verze : 0
M47 Patton


Pancéřování:
Čelo trupu: 102mm@60°, 210 BHN
Boky trupu: 76mm
Čelo věže: 160mm, 210 BHN
Přední část boků věže: 76-102mm, 210 BHN
Zadní část boků věže: 51-76mm85mm ZIS-S-53


Čelo trupu:
-BR-365: Neprobíjí ani na 100 m,
-BR-365P: Neprobíjí ani na 100 m.
Boky trupu:
-BR-365: Probíjí na 1500m,
-BR-365P: Probíjí na 1500m.


Čelo věže:
-BR-365: Neprobíjí.
-BR-365P: Neprobíjí.
Boky věže - přední: Obě střely probíjejí na 1000 m,
Boky věže - zadní: Obě střely probíjejí na jakoukoli vzdálenost.88 mm
Čelo trupu:
-M39 (PzGr.39): Probíjí na 250 m,
-M54: Probíjí na 350 m.
Boky trupu: Obě střely probíjejí na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-M39: Probíjí na 1250 m,
-M54: Probíjí na 1750 m.
Boky věže: Obě střely probíjejí jakoukoli část na libovolnou vzdálenost.100mm D-10TG (tank T-54A)


Čelo trupu:
-BR-412B (průbojná): Probíjí na 750 m,
-BK-5, BK-5M: Probíjí.
Boky trupu: Všechny střely probíjejí na libovolnou vzdálenost.


Čelo věže:
-BR-412B (průbojná): Probíjí na 950 m,
-BK-5, BK-5M: Probíjí.
Boky trupu: Všechny střely probíjejí na libovolnou vzdálenost.Zde je možnost porovnat vliv kvality pancéřování a tvrdosti oceli - tvrdé válcované pancéřování T-54A odolalo jak průbojným a podkaliberním střelám z PaK 43, tak průbojným střelám z D-10TG, na druhou stranu odlévaný čelní pancíř M47 s malou tvrdostí byl těmito střelami probit, i když jde o stejných cca. 101-102mm skloněných pod úhlem 60°.
URL : https://www.valka.cz/Srovnavaci-zkousky-protitankovych-zbrani-v-Jugoslavii-t108448#385711Verze : 0
A poslední dnešní příspěvek (dál jsou pak někde zkoušky 57mm ZIS-2 proti T-34/85 a M4A3E4, ale k těm se musím propracovat).


Oficiální Jugoslávské tabulky udávající průbojnost při kolmém dopadu střely.
Není bohužel známo, jestli je to výsledek nějakých jiných testů nebo jestli jde o převzaté údaje z dokumentů zemí původu.BsT 57mm M18A1
M307 (kumulativní): 75mm


BsT 75mm M20
M310 (kumulativní): 100mm


75mm M40 PaK 40
M39 (PzGr.39, průbojný): 125mm@100m, 115mm@500m, 105mm @ 1000m, 90mm@1500m,
M40 (PzGr.40, podkaliberní): 170mm @ 100m, 145mm@500m, 115mm@1000m, 90mm@1500m
M38 (Hl.38, kumulativní): 95mm


76mm M1
M79 (průbojný): 120mm@ 100m, 110mm@500m, 100mm@1000m
M53 (podkaliberní): 190mm@100m, 175mm@500m, 160mm@1000m, 140mm@1500m


88mm M43 PaK 43
M39 (PzGr.39/43 průbojný): 240mm@100m, 225@500m, 200mm@1000m, 175mm@1500m, 165mm@2000m
M54 (podkaliberní): 295mm@100m, 270mm@500m, 240mm@1000m, 215mm@1500m, 190mm@2000m


90mm M3A1
T33 (průbojný): 160mm@100m, 150mm@500m, 135mm@1000m, 125mm@1500m, 110mm@2000m
M304 (podkaliberní): 255mm@100, 240mm@500m, 225mm@1000m, 205mm@1500m, 180mm@2000m
URL : https://www.valka.cz/Srovnavaci-zkousky-protitankovych-zbrani-v-Jugoslavii-t108448#385719Verze : 0
Do příslušných příspěvků doplněny výsledky testů 57mm Ptk ZIS-2 proti T-34/85 a M4A3E4.
URL : https://www.valka.cz/Srovnavaci-zkousky-protitankovych-zbrani-v-Jugoslavii-t108448#388218Verze : 0