Main Menu
User Menu

Pomocné velitelské stanoviště 2. obvodu protiletadlové obrany státního území [1951-1954]

Auxiliary Command Post of the 2nd District State Air Defense

     
Název:
Name:
Pomocné velitelské stanoviště 2. obvodu protiletadlové obrany státního území
Originální název:
Original Name:
Pomocné velitelské stanoviště 2. obvodu protiletadlové obrany státního území
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
Pomocné velitelské stanoviště 2. obvodu Protivzdušné obrany státu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1951-01.11.1954 2. obvod protiletadlové obrany státního území
Dislokace:
Deployed:
15.01.1951-01.11.1954 Olomouc, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef, CSc. : "Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2007" ; MO ČR-PIC MO, Praha 2009
URL : https://www.valka.cz/Pomocne-velitelske-stanoviste-2-obvodu-protiletadlove-obrany-statniho-uzemi-1951-1954-t108324#384633Verze : 0
Úkolem velitelských stanovišť obvodu PLOSÚ
byla mimo jiného společně s příslušnými leteckými operačními sály (LOS) - později pomocnými velitelskými stanovišti letectva (PVSL) koordinovat činnost vyčleněných operačních sil a prostředků pozemní a vzdušné protiletecké obrany v rámci stanoveného teritoria.
Zdroj: Flajšman, Miroslav; Štekl, Josef, CSc. : "Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2007" ;
MO ČR-PIC MO, Praha 2009
URL : https://www.valka.cz/Pomocne-velitelske-stanoviste-2-obvodu-protiletadlove-obrany-statniho-uzemi-1951-1954-t108324#384639Verze : 0