Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa

Commemorative Medal for 20th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa Commemorative Medal of 20th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.02.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno -
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání, IV. část, ČNS Hradec Králové, 1977
Pulec, V. Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny, SNTL, Praha 1980, 244 s.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-t108241#384475 Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa Commemorative Medal of 20th Anniversary of Liberation of Czechoslovakia
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
24.02.1965
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-t108241#384477 Verze : 1
Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa.
Die Erinnerungsmedaille zum 20. Jährigen Jubileum der Befreiung der Republik.
V roce 1965 celé Evropa vzpomínala výročí osvobození. Medaile, která měla být připomínkou těchto pamětních dnů v Československu byla založena z rozhodnutí Národního shromáždění ČSSR č. 15. ze dne 24. února 1965.
Medaile byla určená občanům Československa za zásluhy v boji proti fašismu jednak v zahraničí, kdy vojáci naši republiky bojovali na západě i východě proti fašismu, ale také příslušníkům domácího odboje, partyzánům, příslušníkům zpravodajských skupin, ale i některým vězněným vojákům a stranickým funkcionářům zapojených do odboje.
Medaili bylo možné udělit jednak kolektivům, ale byla celkem oprávněně udělená historickým jednotkám I. a II. národního odboje. V případě udělení jednotce, se medaile upevňovala na vlastní standartu či prapor, ale zároveň byla taková standarta dekorována velkou stuhou, upevněnou na vrcholku žerdě praporu.
Medaile byla udělována opravdu výběrově, ale nebylo dbáno stranických zásluh, preferovalo se, aby tuto medaili obdrželi všichni ti poctiví lidé, kteří své životy nasazovali v bojích za osvobození vlasti.
Medailér:
Autorem medaile je Josef Hvozdenský.
Literatura :
Měřička, V.: Československá vyznamenání IV. část, 1945-75
MNO: Československá lidová armáda, řády a vyznamenání (Soubor fotografii). Praha 1975
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-t108241#326448 Verze : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-20-vyroci-osvobozeni-Ceskoslovenska-t108241#720469 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více