Main Menu
User Menu

Řád orlího kříže

Kotkaristi teenetemaerk

     
Název:
Name:
Řád orlího kříže
Název v originále:
Original Name:
Kotkaristi teenetemaerk
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.02.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
21.07.1940
Struktura:
Structure:
velkokříž
velkodůstojník
komandér
důstojník
rytíř
zlatý kříž
stříbrný kříž
železný kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vilius Kavaliauskas: Řády a vyznamenání Estonsko.Lotyšsko.Litva 1918
-1940, Brno 1998
archiv autora


URL : https://www.valka.cz/Rad-orliho-krize-t108240#384470Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád orlího kříže velkokříž (1. třída)
Název v originále:
Original Name:
Kotkaristi teenetemaerk
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.02.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
21.07.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-orliho-krize-t108240#384471Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád orlího kříže velkodůstojník (2. třída)
Název v originále:
Original Name:
Kotkaristi teenetemaerk
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.02.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
21.07.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-orliho-krize-t108240#384472Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád orlího kříže komandér (3. třída)
Název v originále:
Original Name:
Kotkaristi teenetemaerk
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.02.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
21.07.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-orliho-krize-t108240#384473Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád orlího kříže důstojník (4. třída)
Název v originále:
Original Name:
Kotkaristi teenetemaerk
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.02.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
21.07.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-orliho-krize-t108240#384474Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád orlího kříže rytíř (5. třída)
Název v originále:
Original Name:
Kotkaristi teenetemaerk
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.02.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
21.07.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-orliho-krize-t108240#384476Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád orlího kříže zlatý kříž
Název v originále:
Original Name:
Kotkaristi teenetemaerk
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.02.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
21.07.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-orliho-krize-t108240#384478Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád orlího kříže stříbrný kříž
Název v originále:
Original Name:
Kotkaristi teenetemaerk
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.02.1928
Datum zániku:
Date of Termination:
21.07.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-orliho-krize-t108240#384479Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád orlího kříže velkokříž (1. třída)
Order of Eagle Cross Grandcross (1st Class)
Kotkaristi teenetemaerk
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
06.06.1930 Mannerheim, Carl Gustaf
06.06.1930 Piłsudski, Józef
DD.MM.1930 Syrový, Jan
DD.MM.1931 Beneš, Edvard
DD.MM.RRRR Breedlove, Philip Mark
DD.MM.RRRR Craddock, Bantz John
DD.MM.RRRR Jones, James Logan ml.
DD.MM.RRRR Masaryk, Tomáš Garrigue
DD.MM.RRRR Stavridis, James George
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Rad-orliho-krize-t108240#415052Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád orlího kříže velkodůstojník (2. třída)
Order of Eagle Cross Grandofficer (2nd Class)
Kotkaristi teenetemaerk
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1933 Fajfr, Jaroslav
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-orliho-krize-t108240#415053Verze : 0
MOD