Main Menu
User Menu

73. záchranná a výcviková základna [1997-2004]

73rd Rescue and Training Base

     
Název:
Name:
73. záchranná a výcviková základna
Originální název:
Original Name:
73. záchranná a výcviková základna
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1997
Předchůdce:
Predecessor:
73. záchranný pluk civilní ochrany
Datum zániku:
Disbanded:
31.03.2004
Nástupce:
Successor:
154. záchranný prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1997-20.10.1999 Hlavní úřad Civilní ochrany
21.10.1999-30.09.2000 Velitelství vojska územní obrany
01.10.2000-30.06.2003 Velitelství sil územní obrany
01.07.2003-30.11.2003 3. velitelství podpory
01.12.2003-31.03.2004 15. ženijní záchranná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1997-31.03.2004 Rakovník, Kasárny Milana Rastislava Štefánika
Velitel:
Commander:
01.01.1997-DD.MM.RRRR Pekař, Jaroslav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-30.01.2002 Pekař, Jaroslav (Plukovník)
01.02.2002-31.07.2003 Tarčáni, Ondrej (Plukovník)
01.08.2003-DD.MM.RRRR Češka, Slavomil (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.01.1997-DD.MM.RRRR Gloser, Jiljí (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-30.11.2003 Míka, Rostislav (Podplukovník)
01.12.2003-DD.MM.2004 Grund, Pavel (Podplukovník)
DD.MM.2004-31.03.2004 Hofman, Zdeněk (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1997-30.09.2000 1. záchranné středisko
01.01.1997-30.09.2000 2. záchranné středisko
01.01.1997-30.09.2000 Výcvikové středisko
01.10.2000-31.03.2004 1. záchranný prapor
01.10.2000-31.03.2004 2. záchranný prapor
DD.MM.RRRR-31.03.2004 rota velení
DD.MM.RRRR-31.03.2004 rota logistiky
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz
www.154prapor.cz (via web.archive.org)
URL CZ: https://www.valka.cz/73-zachranna-a-vycvikova-zakladna-1997-2004-t107522#382694Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/73rd-Rescue-and-Training-Base-t107522#382694Version : 0
MOD
Znak
URL CZ: https://www.valka.cz/73-zachranna-a-vycvikova-zakladna-1997-2004-t107522#387967Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/73rd-Rescue-and-Training-Base-t107522#387967Version : 0
MOD
Rota velení
URL CZ: https://www.valka.cz/73-zachranna-a-vycvikova-zakladna-1997-2004-t107522#541273Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/73rd-Rescue-and-Training-Base-t107522#541273Version : 0
MOD