Main Menu
User Menu

Záslužný řád Filipa velkomyslného

Order of Merit of Philip the Magnanimous

Verdienstorden Philipps des Großmütigen

     
Název:
Name:
Záslužný řád Filipa velkomyslného
Název v originále:
Original Name:
Verdienstorden Philipps des Großmütigen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.05.1840
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.11.1918
Struktura:
Structure:
velkokříž
komandér 1. třídy
komandér 2. třídy
čestný kříž
rytíř 1. třídy
rytíř 2. třídy
stříbrný záslužný kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autoraURL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#381369Verze : 3
MOD
     
Název:
Name:
Záslužný řád Filipa velkomyslného - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Großkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.05.1840
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.11.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630323Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Záslužný řád Filipa velkomyslného - komandér 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Komtur I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.05.1840
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.11.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630324Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Záslužný řád Filipa velkomyslného - komandér 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Komtur II. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.05.1840
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.11.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630325Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Filipa velkomyslného - čestný kříž
Název v originále:
Original Name:
Orden Philipps des Großmütigen - Ehrenkreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.05.1840
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.11.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#521128Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Záslužný řád Filipa velkomyslného - rytíř 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Ritter I. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.05.1840
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.11.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630326Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Záslužný řád Filipa velkomyslného - rytíř 2. třídy
Název v originále:
Original Name:
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Ritter II. Klasse
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.05.1840
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.11.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630327Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Záslužný řád Filipa velkomyslného - stříbrný kříž
Název v originále:
Original Name:
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Silbernes Kreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.05.1840
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.11.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Arnhard Graf Klenau: Grosser Deutscher Ordenskatalog bis 1918, Mnichov 1974
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630328Verze : 0
MOD
Řád byl založen velkovévodou Ludwigem II. hesenským na počest Philippa I. ve čtyřech stupních. Roku 1849 byl přidán stříbrný kříž s meči a bez mečů. Roku 1859 byl rytířský stupeň rozdělen na rytíře 1. a 2. třídy. Roku 1876 byl řád přejmenován na Velkovévodský hessenský řád Philippa. R. 1891 byla přidána zlatá koruna do převýšení. R. 1893 byly zřízeny zkřížené meče pro válečné zásluhy. R. 1900 byl přidán čestný kříž. Jednotlivé odznaky mohly být s korunou, meči, obojím nebo bez ničeho.
Na obrázku je stuha velkokříže.

Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#381374Verze : 0
MOD
Komturský kříž.Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#381375Verze : 0
MOD
Komturská hvězda. Obrázek laskavě poskytl kolega Altmann.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#381376Verze : 0
MOD
Rytíř 2. třídy.

Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#381380Verze : 0
MOD
Komturská hvězda s korunou. Obrázek laskavě poskytl kolega Altmann.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#381385Verze : 0
MOD
Název
Name
Záslužný řád Filipa velkomyslného - velkokříž
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Grandcross
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Großkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
25.12.1839 Alexandr II., -
DD.MM.1856 Maxmilián I., -
09.04.1873 Alexandr I., -
17.09.1909 Hoiningen, Ernst von
DD.MM.RRRR Müller, Georg Alexander von
DD.MM.RRRR Tirpitz, Alfred Peter Friedrich von
DD.MM.RRRR von Schönfeld, Anton
Celkem : 7
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630329Verze : 0
MOD
Název
Name
Záslužný řád Filipa velkomyslného - komandér 1. třídy
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Commander 1st Class
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Komtur I. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Mohn, Alfred Gustav
DD.MM.RRRR Pritzelwitz, Kurt von
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630330Verze : 0
MOD
Název
Name
Záslužný řád Filipa velkomyslného - komandér 2. třídy
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Commander 2nd Class
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Komtur II. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Friedeburg, Friedrich von
DD.MM.RRRR Haeseler, Gottlieb Ferdinand Albert Alexis von
DD.MM.RRRR Marchtaler, Otto von
DD.MM.RRRR Marwitz, George von der
DD.MM.RRRR Rebeur-Paschwitz, Hubert von
DD.MM.RRRR von Mackensen, Anton Ludwig August
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630331Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Filipa velkomyslného - čestný kříž
Order of Philip the Magnanimous - Honour Cross
Orden Philipps des Großmütigen - Ehrenkreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Kigoši, Jasucuna
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630332Verze : 0
MOD
Název
Name
Záslužný řád Filipa velkomyslného - rytíř 1. třídy
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Knight 1st Class
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Ritter I. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR - Alvensleben, Friedrich von
DD.MM.RRRR Bürkner, Robert
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630333Verze : 0
MOD
Název
Name
Záslužný řád Filipa velkomyslného - rytíř 2. třídy
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Knight 2nd Class
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Ritter II. Klasse
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR von Fritsch, Werner Thomas Ludwig
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630334Verze : 0
MOD
Název
Name
Záslužný řád Filipa velkomyslného - stříbrný kříž
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Silver Cross
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Silbernes Kreuz
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Zasluzny-rad-Filipa-velkomyslneho-t106938#630335Verze : 0
MOD