Main Menu
User Menu

Rosenberg, Alfred

     
Příjmení:
Surname:
Rosenberg
Jméno:
Given Name:
Alfred
Jméno v originále:
Original Name:
Alfred Ernst Rosenberg
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SA-Obergruppenführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.01.1893 Tallinn
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.10.1946 Norimberk
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
říšský ministr pro obsazená východní území
pověřenec pro dohled nad veškerým ideovým a světonázorovým školením a výchovou v NSDAP
šéf Zahraničněpolitického úřadu NSDAP
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
- Friedemann BEDÜRFTIG: Třetí říše a druhá světová válka. Lexikon německého nacionálního socialismu 1933-1945, Prostor, Praha 2004
- https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg
- https://reocities.com/Pentagon/bunker/7729/
URL : https://www.valka.cz/Rosenberg-Alfred-t10691#365039Verze : 0
MOD
Alfred Rosenberg se narodil 12. ledna v ruském Revelu (dnes estonský Tallinn). Záhy po jeho narození mu zemřela matka Elfriede Caroline Siré, v 11 letech pak i jeho otec Woldemar Wilhelm Rosenberg, který se živil jako obchodník s kořením. V následujícím roce ho následovala i babička. O Alfreda se od té doby staraly jeho tety Cäcilie Rosalie a Lydia Henriette. K jeho rodinému zázemí je nutno podotknout, že v pozdějších letech vzniklo mnoho úvah o tom, zda Rosenberg, vrchní ideolog NSDAP a čelní antisemita, neměl nějaké židovské předky. Nikdy to ovšem nebylo prokázáno a během nacistické okupace byla zničena řada dokumentů, které by případně mohly záležitost objasnit. V roce 1915 se oženil s Hildou Leesmannovou, díky níž získal konexeč na lidi z petrohradské společnosti a zájem o filosofickou literaturu. Od roku 1910 studoval architekturu na polytechnickém institutu v Rize. Ten byl v roce 1915 evakuován do Moskvy, kde Rosenberg v roce 1918 dostudoval. Poté se přestěhoval zpátky do Tallinnu a vyučoval kreslení na gymnáziu Gustava Adolfa. Začal rovněž publikovat první protižidovské texty. na konci listopadu 1918 odcestoval do Berlína a následně do Mnichova (vízum do Londýna mu uděleno nebylo).


V roce 1919 vstoupil do DAP, tj. předchůdkyně NSDAP, a v roce 1921 se stal šéfredaktorem stranických novin Völkischer Beobachter. V roce 1923 se zúčastnil Hitlerova neúspěšného pokusu o puč. V tomto roce bylo též rozloučeno jeho první manželství. Po dvou letech se Rosenebrg oženil s Hedwigou Kramerovou. V době Hitlerova věznění řídil Rosenberg stranu. V roce 1928 stanul v čele Bojového spolku za německou kulturu (Kampfbund für deutsche Kultur) a v roce 1930 vyšla jeho nejvýznamnější kniha Mýtus 20. století. Ačkoli nebyla nai ve straně přijata zcela kladně, dosáhla vysokého nákladu a zařadila se mezi hlavní díla nacistické literatury. V roce 1930 byl zvolen do říšského sněmu za Darmstadt a působil především v zahraničním výboru. V roce 1933 byl jmenován do čela Zahraničněpolitického úřadu NSDAP a poté i říšským vedoucím NSDAP pro ideologii a zahraniční politiku. Na poli zahraniční politiku mu ovšem konkurovali i jiný funkcionáři, především pak Joachim von Ribbentrop, Hitlerův poradce pro zahraniční politiku a potomní ministr zahraničních věcí. V roce 1934 ho Hitler jmenoval svým pověřence pro dohled nad veškerým ideovým a světonázorovým školením a výchovou v NSDAP. Z této pozice založil úřad, který je zjednodušeně označován jako Rosenbergův úřad (Amt Rosenberg).


V roce 1940 vytvořil Operační štáb říšského vedoucího Rosenberga. Úkolem tohoto uskupení bylo rabování uměleckých děl na obsazených územích. Po napadení Sovětského svazu byl Rosenberg jmenován říšským ministrem pro obsazená východní území. V této pozici mu byli podřízeni říšští komisaři pro jednotlivé územní části. Rosenberg se výraznou měrou podílel na vyhlazování Židů - jak v rovině ideologické přípravy, tak v rovině administrativního provedení. V Norimberku byl za spáchané zločiny odsouzen k trestu smrti. Dne 16. října 1946 byl v Norimberku popraven.
Zdroje:
- Friedemann BEDÜRFTIG: Třetí říše a druhá světová válka. Lexikon německého nacionálního socialismu 1933-1945, Prostor, Praha 2004
- https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Rosenberg
- https://reocities.com/Pentagon/bunker/7729/
URL : https://www.valka.cz/Rosenberg-Alfred-t10691#365037Verze : 0
MOD
Alfred Rosenberg (uprostred) a Gauleiter Východného Pruska Erich Koch (vpravo), Kiev, ZSSR.


zdroj: www.bundesarchiv.de
URL : https://www.valka.cz/Rosenberg-Alfred-t10691#536257Verze : 1
MOD