Main Menu
User Menu

Štěpánek, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Štěpánek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Štěpánek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.02.1883 Lány /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.06.1966 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Stepanek-Karel-t106150#379314Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Štěpánek
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Štěpánek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1894-DD.06.1901 Městská reálka, Praha
DD.10.1901-DD.02.1910 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1907-DD.04.1908 Škola jednoročních dobrovolníků, České Budějovice
DD.05.1921-DD.01.1922 Informační kurs pro důstojníky ženijního vojska, Praha
DD.08.1928-DD.09.1929 Kurs pro velitele vojskových těles, Litoměřice
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1908 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
01.04.1918 poručík legií
05.09.1919 kapitán legií
01.04.1920 major legií
01.10.1920 major ženijního vojska
02.12.1921 podplukovník ženijního vojska
29.12.1922 plukovník ženijního vojska
13.07.1933 brigádní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.09.1929-DD.08.1932 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska v Brně
15.08.1932-13.07.1933 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
13.07.1933-29.11.1934 Velitel : Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
25.06.1936-15.05.1938 Velitel : 2. oddělení /technické/
25.09.1938-02.10.1938 Velitel : Technické ředitelství velitelství "ČV"

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1907-DD.11.1907 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 28, České Budějovice
DD.11.1907-DD.04.1908 vojenské studium, České Budějovice
DD.04.1908-DD.09.1908 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 102, Praha
DD.07.1914-DD.09.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 102, východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.11.1914 nemocniční ošetřování
DD.11.1914-DD.03.1915 velitel náhradní roty Pěšího pluku č. 102, Liberec
DD.03.1915-DD.05.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 36, východoevropské válčiště
27.05.1915-27.05.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.05.1915-DD.02.1917 ruské zajatecké tábory
DD.02.1917-DD.04.1918 zmocněnec Svazu československých spolků v Rusku, Carycin
DD.04.1918-DD.07.1918 velitel pěší čety Kurganského pochodového praporu, přesun a sibiřské válčiště
DD.07.1918-DD.10.1918 zmocněnec Odbočky československé národní rady v Rusku, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.10.1920 přednosta technického oddělení Velitelství dálného východu, sibiřské válčiště a přesun
DD.10.1920-DD.03.1921 repatriační dovolená
DD.03.1921-DD.05.1921 zástupce velitele Ženijního pluku 5, Praha
DD.05.1921-DD.01.1922 vojenské studium, Praha
DD.01.1922-DD.10.1923 zástupce velitele Železničního pluku, Pardubice
DD.10.1923-DD.10.1925 velitel Železničního pluku, Pardubice
DD.10.1925-DD.08.1928 zástupce velitele Velitelství zemského ženijního vojska v Praze, Praha
DD.08.1928-DD.09.1929 vojenské studium, Litoměřice
DD.09.1929-DD.08.1932 velitel Velitelství zemského ženijního vojska v Brně, Brno
DD.08.1932-DD.11.1934 velitel Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě, Bratislava
DD.11.1934-DD.03.1935 přednosta skupiny IV./1. oddělení /ženijního/ ministerstva, Praha
DD.03.1935-DD.05.1938 přednosta 2. oddělení /technického/ Ředitelství opevňovacích prací, Praha
DD.05.1938-DD.09.1938 zástupce ředitele Ředitelství opevňovacích prací, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 ředitel technických prací Velitelství ČV, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.04.1939 zástupce ředitele Ředitelství opevňovacích prací, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1928

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Stepanek-Karel-t106150#379315Verze : 0
MOD