Main Menu
User Menu

XM150E5 (tankový kanon)

XM150E5

     
Název:
Name:
XM150E5
Originální název:
Original Name:
XM150E5
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
sériová výroba nezahájena / serial production not started
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Použití:
Use:
MBT-70
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
1232 kg
Ráže:
Calibre:
152 mm
Náboj:
Cartridge:
?
Délka hlavně:
Barrel Length:
4352 mm
Celková délka:
Overall Length:
4655 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
MGM-51C (řízené protitankové střely)
M409 (HEAT-T-MP)
XM410 (zadymovací)
M625A1 (kartáčový / flešetový náboj)
XM617 (šrapnel)
M657 (HE-T)
XM578 (XM578E1) (APFSDS-T)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
? km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
4 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
754.4 1) m/s
Poznámka:
Note:
1) pre XM578E1 1478 m/s
Zdroje:
Sources:
R. P. Hunnicutt : Abrams: A History of the American Main Battle Tank, Vol. 2; Presidio Press 1990; ISBN 10: 089141388X ISBN 13: 9780891413882


defenceforumindia.com
www.tank-net.com
www.dogswar.ru
URL : https://www.valka.cz/XM150E5-tankovy-kanon-t106089#531210Verze : 0
MOD
Nákres kanóna XM150E5 s označením hlavných častí.


Zdroj:
R. P. Hunnicutt: Abrams - A History of the American Main Battle Tank, Volume 2, Presidio Press Publisher Books, Novato 1990, ISBN 089141388X
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/451529

URL : https://www.valka.cz/XM150E5-tankovy-kanon-t106089#531211Verze : 1
MOD
Diskuse
Měl tvořit hlavní výzbroj společného projektu Německa a USA na Kampfpanzer 70 (KPz 70) (Main Battle Tank 70, MBT-70).


URL : https://www.valka.cz/XM150E5-tankovy-kanon-t106089#379023Verze : 0
MOD
152mm kanón/vrhač s drážkovaným vývrtom hlavne XM150E5. Išlo v podstate o predĺženú verziu nízko-tlakového 152mm kanónu M81, ktorý tvoril výzbroj tankov M551 Sheridan a M60A2 Starship. Kanón mohol strieľať jak konvenčnú 152mm muníciou zo spaliteľnou nábojnicou (s max. dostrelom do 1000m), tak aj proti-tankovú riadenú strelu MGM-51 Shillelagh (s max. dostrelom až 3000m). Zbraň bola nabíjaná automaticky, pomocou nabíjacieho automatu uloženého v zadnej časti veže. Automatické nabíjanie umožňovalo tanku dosiahnuť maximálnu rýchlosť streľby 6 až 10 rán za minútu. Špeciálne pre kanón bola vyvinutá aj nová APFSDS-T munícia XM578 s úsťovou rýchlosťou 1478m/s, s prieraznou silou max. 250mm RHA na 2000m. Konvenčný 152mm kumulatívny granát prebíjal 360mm RHA. (Maximálna hrúbka pancierovania vtedy používaného sovietskeho tanku T-62 bola 214(242)mm).


Kanón/vrhač bol elektro-hydraulicky stabilizovaný v námere aj odmere čo mu dovoľovalo paľby aj za pohybu. Hlaveň bola drážkovaná a vybavená ejektorom spalín, nebola však obalená termoizolačným plášťom. Kanón bol v neskorších prototypoch vybavený systémom CBSS (Closed Breech Scavenger System) ktorý nahrádzal ejektor spalín. CBSS používal pre odstránenie tvz. „vypláchnutie“ spalín z hlavne stlačený vzduch. Toto riešenie síce znížilo hmotnosť hlavne, ale zato nebolo také spoľahlivé. CBSS bol známi tým že v hlavni nechával žhavé, nespálené kúsky prachovej náplne. Mechanizmus zatvárania skrutkového záveru kanónu bol poháňaný elektricky, v prípade núdze mohol byť ovládaný ručne pomocou kľuky.


Zbraň mohla páliť 5 základných druhov konvenčnej 152mm munície ako:


XM 409E5 s kumulatívnou hlavicou (HEAT) s prieraznou silou 360mm RHA a max. dostrelom 800m.
XM 625E2 s trieštivotrhavou hlavicou (HE).
XM 657E2 s trieštivotrhavou hlavicou so stopovkou (HE-T).
XM 625 Bee-hive protipechotná (APERS), hlavica obsahovala 10 000 šípok s efektívnym dostrelom 400m.
XM 578 APFSDS/T používaná proti tankom s prieraznosťou 250mm RHA na 2000m.
XM 410 Dymová s náplňou bieleho fosforu.


V boji proti tankom až na vzdialenosť 3000m slúžila z kanóna odpaľovaná ptrs MGM-51 Shillelagh. V 60. rokoch bol účinný dostrel 105mm kanónu L7 (M68), ktorými bola vyzbrojená absolútna väčšina tankov NATO, odhadovaný na 1800. Shillelagh preto dával tanku MBT-70 značnú výhodu lebo poskytoval možnosť úspešne ničiť tanky protivníka skoro v dvojnásobnej vzdialenosti. Strela bola navádzaná poloautomaticky (SACLOS) po infračervenom lúči. Strelec iba udržiaval zámerný kríž na cieli a počítač automaticky robil korekcie a vysielal strele povely. Infračervený ožiarovač bol umiestnený na ľavej strane veže.(Shillelagh bol inšpiráciou pre ruské 100mm a 125mm ptrs ako 9M117 Bastion a 9M119 Reflex). Strela niesla 7kg kumulatívnu hlavicu. Minimálny dostrel strely bol okolo 700m, takže sa u vozidla vytvárala „mŕtva“ zóna v ktorej mohol využívať iba konvenčnú 152mm muníciu. Viac o MGM-51 tu: www.facebook.com
URL : https://www.valka.cz/XM150E5-tankovy-kanon-t106089#539884Verze : 1