Main Menu
User Menu

Pamětní kříž 2. jízdního pluku ruských legii

Commemorative Cross 2nd Cavalry Regiment of Russian Legion

     
Název:
Name:
Pamětní kříž 2. jízdního pluku ruských legii
Název v originále:
Original Name:
Pamětní kříž 2. jízdního pluku ruských legii (Sibiřského)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS pobočka Hradec Králové,str.32.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-2-jizdniho-pluku-ruskych-legii-t106079#378995Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní kříž 2. jízdního pluku ruských legii
Název v originále:
Original Name:
Pamětní kříž 2. jízdního pluku ruských legii (Sibiřského)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Avers:
Bíle smaltovaný kříž s červenými okraji je nápadně podobný klasickému ruskému řádu Sv. Jiří. Střední kulatý medailon o průměru 16 mm má ve své dolní části gotický štítek bíle smaltovaný a červeně rámovaný. Na dolní části tohoto štítku je položena zlatá číslice „2“, která je převýšena dvěma, vzájemně zkříženými a čepeli dolu skloněnými šavlemi. Vrchol štítků je převýšený rytířskou helmicí, který je v tomto případě tvořený jezdeckou čepicí (poděbradkou) ruských legii. Čepice je bíle smaltovaná a nese ve svém středu bílou štětičku. Okraje čepice tvoří po stranách štítu rozvinuté zlaté a červeně stínované fafrnochy. Vnitřní prázdná plocha medailonu je pouze zlacena.

Revers:
Zadní strana je nesmaltovaná, pouze postříbřená. Okraj kříže je plasticky zvýšený. Střední kruhový medailon má v průměru 16 mm a ve středu je ve dvou řádcích letopočet 1918 / 1948. Při okraji medailonu je nápis:

„2. JÍZDNÍ PLUK – RUSKÝCH LEGIÍ"

V horní části kříže je napojeno vodorovně postavené malé ouško s malým prstencem, kterým teprve prochází závěsný kroužek na stuhu.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-2-jizdniho-pluku-ruskych-legii-t106079#385782Verze : 1
Název
Name
Pamětní kříž 2. jízdního pluku ruských legii
Commemorative Cross 2nd Cavalry Regiment of Russian Legion
Pamětní kříž 2. jízdního pluku ruských legii (Sibiřského)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-2-jizdniho-pluku-ruskych-legii-t106079#626729Verze : 0
MOD