Main Menu
User Menu

Pamětní kříž 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa

Commemorative Cross of 1st Cavalry Regiment Jan Jiskra of Brandys

     
Název:
Name:
Pamětní kříž 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa
Název v originále:
Original Name:
Pamětní kříž 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS pobočka Hr. Králové, str.31-32
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-1-jizdniho-pluku-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t106078#378993Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní kříž 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa
Název v originále:
Original Name:
Pamětní kříž 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1947
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Avers:
Bíle smaltovaný kříž s červenými okraji je nápadně podobný klasickému ruskému řádu Sv. Jiří. Střední kulatý medailon o průměru 16 mm má ve své dolní části gotický štítek bíle smaltovaný a červeně rámovaný. Na dolní části tohoto štítku je položena zlatá číslice „l“, která je převýšena dvěma, vzájemně zkříženými a čepeli dolu skloněnými šavlemi. Vrchol štítků je převýšený rytířským helmem, který je v tomto případě tvořený jezdeckou čepicí (poděbradkou) ruských legii. Čepice je bíle smaltovaná a nese ve svém středu bílou štětičku. Okraje čepice tvoří po stranách štítu rozvinuté zlaté a červeně stínované fafrnochy. Vnitřní prázdná plocha medailonu je pouze zlacena.

Revers :
Zadní strana je nesmaltovaná, pouze postříbřená. Okraj kříže je plasticky zvýšený. Střední kruhový medailon má v průměru 16 mm a ve středu je ve dvou řádcích letopočet 1918 / 1948. Při okraji medailonu je nápis:

„1. JÍZDNÍ PLUK – JANA JISKRY Z BRANDYSA"

V horní části kříže je napojeno vodorovně postavené malé ouško s malým prstencem, kterým teprve prochází závěsný kroužek na stuhu.


Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-1-jizdniho-pluku-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t106078#378994Verze : 1
Dekret k Pamětnímu kříži 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa jméno mjr. Jan Pulkrábek, udělen 26. 9. 1948, č. 361, razítko, 3 orig. podpisy.
Zdroj: https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0401.htm
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-1-jizdniho-pluku-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t106078#338209Verze : 0
Pamětní kříž 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa je jistě vzácný a hledaný, neb po výtvarné stránce je zajímavý, ale hlavně, těchto křížů bylo vyrobeno přece jen méně, než pamětních medailí pěších pluků. V literatuře hovoříme o jednotce v síle pluku, ale to je přece jen trochu zavádějící, neb početní stav příslušníků jednotky se pohyboval kolem 500 mužů (šavlí).
Již projekt kříže byl „revoluční „ a spolu s křížem 2. jízdného pluku jde o jediné klasické pamětní dekorace, které jsou vyrobena ve tvaru kříže.
Oba kříže mají podobu a tvar kříže řádu Sv. Jiří, plocha je bíle smaltovaná a červeně rámovaná. Středový medailon (gotický štítek) nese číslici „1“, která je převýšena dvěma překříženými šavlemi jezdeckého typu. Vrchol štítku je potom převýšen kožešinovou čapkou ruských legii. Čepice je bíle smaltovaná a ve svém středu je ozdobena bílou štětičkou. Okraje čapky tvoří po stranách štítu rozvinuté zlaté a červeně stínované „fafrnochy".
Existuje však ještě jedna památka na příslušníky této jednotky, a to je malý, zajímavý odznak, který je ve své podstatě tvořen středovým štítkem tohoto kříže(viz obrázek).
Odznaky jsou poměrně vzácné, nejde o klasickou faleristickou památku, ale společně s křížem tvoří zajímavý komplet či památku těchto vojáků. Odznak byl nošen v klopě, ale nacházíme jej, jako ozdobu na tabatěrkách, případně na albech s fotografiemi, zachycující život vojáků - legionářů.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-1-jizdniho-pluku-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t106078#344836Verze : 1
Pamětní kříž 1. Jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa je zajímavý již tím, že zde je připomenuta tradice kříže Svatého Jiří, který byl mezi legionáři ve velké vážnosti. Komise, která byla ustavena z důvodu, aby medaile nebyli ve své podstatě stejné a hlavně dbala na posouzení barvy stuh měla svoji pozici ztíženou tím, že první návrhy medailí byli více připomínkou služby v Rusku a téměř každá stuha byla poplatná tradici kříže Sv. Jiří. Je to tedy zásluha této ministerské komise, že i dnes je každá plukovní medaile „čitelná" i podle malé stužky na stejnokroji či občanském oděvu legionáře.
Pamětní kříž byl založen v roce 1948 a kříž nezapírá, že alespoň vzhledově se blíží tvaru a podobě ruského řádu Sv. Jiří. Kříž je zhotoven z obecného kovu a patinován do barvy stříbra. Průměr kříže je 35 mm při síle střížku 1,5 mm.
Kříž se předával v podlouhlé papírové etuji s malou stužkou a dekretem.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-1-jizdniho-pluku-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t106078#386103Verze : 1
Název
Name
Pamětní kříž 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa
Commemorative Cross of 1st Cavalry Regiment Jan Jiskra of Brandys
Pamětní kříž 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-kriz-1-jizdniho-pluku-Jana-Jiskry-z-Brandysa-t106078#626728Verze : 0
MOD