Main Menu
User Menu
Reklama

Revoluční medaile

Revolutionary Medal

     
Název:
Name:
Revoluční medaile
Název v originále:
Original Name:
Revoluční medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.12.1918
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V.: Československá vyznamenání­, I. část, ČNS Hradec Králové, 1972
URL : https://www.valka.cz/Revolucni-medaile-t105986#378723Verze : 1
     
Název:
Name:
Revoluční medaile
Název v originále:
Original Name:
Revoluční medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.12.1918
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
Miniatura
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Revolucni-medaile-t105986#378725Verze : 1
Název
Name
Revoluční medaile
Revolutionary Medal
Revoluční medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Revolucni-medaile-t105986#415010Verze : 0
MOD
Československý revolučná medaila


Bol založený dekrétom prezidenta ČS republiky TGM dňa 1. 12. 1918. Bol určený ako vyznamenanie a udeľoval sa za ČS odboj za slobodné Československo a bola udeľovaná vojenským dobrovoľníkom a účastníkom domáceho odboja. Autorom bol známy Francúzky sochár a medailér Antoine Bourdelle ( 1861 – 1929). Jeho iniciály AB sa nachádzajú iba u starších medailí a to pri žrdi vlajky. Na stuhe mohli byť nesené kovové štítky s miestami bitiek alebo s číslami jednotiek /plukov/. Na stuhu bolo ešte možné pripojiť lipovú ratolesť za pochvalu v rozkaze armády a lipový list za pochvalu v rozkaze divízie alebo zboru. Je niekoľko odlišných typov medaili podľa dátumov výroby, ktoré sa líšia iba v maličkostiach.


Stuha je červená s bielym pruhom s modrými okrajmi.
Je to bronzová masívna medaila.
Odznak je zavesený na prstenci z lipových ratolesti, cez ktorý prechádza stuha. Ako odznak má rovnoramenný grécky kríž na ktorého ploche je plasticky vymodelovaná podoba jazdca na vzpínajúcom sa koni s vlajúcou zástavou v pravej ruke. Kôň má krídla ktoré pokrývajú vodorovné strany kríža. Ramena kríža spája kruh ktorý nesie nadpis „Vzhúru na stráž slobodný národe“.
Zadnú plochu kríža pokrýva postava okrídlenej ženy držiacej nadpis „Za slobodu“, pod nohami má dvoch hadov. Na hornej strane má dátum 1914 – 1918 a dole vavrínov ratolesti.
URL : https://www.valka.cz/Revolucni-medaile-t105986#105820Verze : 0
Československá revoluční medaile


Tato medaile byla udělována Ministerstvem národní obrany Československa čs. legionářům, čs. občanům i cizincům za vynikající vojenskou či politickou činnost ve prospěch vzniku Československé republiky.
URL : https://www.valka.cz/Revolucni-medaile-t105986#56011Verze : 0

Citace :

Československá revoluční medaile

Rád bych doplnil poznámky o Revoluční medaili.
Ukazuje se, že pravděpodobně nejstarší verze vyrobená ve Francii byla nošena na stuze, která byla provlečena dalším závěsným kruhem na věncovém převýšení (viz obrázky). Asi se však někomu z nejvyšších míst takto adjustovaná medaile zdála jaksi „díravá“, proto byla ona ouška odstraňována a stuha se začala provlékat oním věncem. Takže existují následně ražby, které mají na horním okraji závěsného věnce zbytky výstupků po tomto oušku.
Že navíc existovaly také takto provedené miniaturky, dosvědčuje obrázek řetízku našeho legionáře z Francie, kde i tato mini má onen kroužek „navíc“.
S pozdravy „faleristiku“ - Brno
URL : https://www.valka.cz/Revolucni-medaile-t105986#378831Verze : 0
Kreativita některých "sběratelů" a různých pokoutných prodejců snažícich se o výdělek bohužel nezná u této medaile mezí. Je to proto, že tato medaile může být dobově doplněna štítky s místy bojů, kterých se legionář zúčastnil a také čísly pluků ve kterých sloužil, popř. lipovými lístky a ratolestmi vyjadřujícími pochvalu. Je tak snadné medaili "vylepšít" a lépe prodat.
Bohužel se mezi sběrateli stále častěji vyskytují takto kreativně doplněné medaile o různé "doplňky" jako jsou límcová čísla z uniforem a další nesmysly připevněné na stuhu.
Toto je nebezpečné zejména pro začínající sběratele a bezohledné vůči naší historii.

Existují "sběratelé" kteří tvrdí, že tyto nesmysly na stuze jsou dobové úpravy nositelů a že tyto úpravy dělají tuto medaili zajímavou. Toto je samozřejmě do nebe volající hloupost. Neexistuje totiž žádná dobová historická fotografie nositele RM, který by měl takto kreativně upravenou stuhu své RM.
Asi by se mu jeho kolegové pěkně vysmáli.

Některé příklady:
URL : https://www.valka.cz/Revolucni-medaile-t105986#625705Verze : 9