Main Menu
User Menu

Pamětní odznak 151. ženijního praporu Bechyně

Pamětní odznak 151. ženijního praporu Bechyně

     
Název:
Name:
Pamětní odznak 151. ženijního praporu Bechyně
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak 151. ženijního praporu Bechyně
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jedna třída
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-151-zenijniho-praporu-Bechyne-t105650#377664Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní odznak 151. ženijního praporu Bechyně
Název v originále:
Original Name:
-Pamětní odznak 151. ženijního praporu Bechyně
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Foto sehl
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-151-zenijniho-praporu-Bechyne-t105650#471802Verze : 0
Založen velitelem 151. ženijního praporu Bechyně.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-151-zenijniho-praporu-Bechyne-t105650#377665Verze : 0
MOD

Citace :


Pamětní odznak 151. ženijního praporu patří mezi insignie 151. ženijního praporu a je udělován velitelem praporu jeho příslušníků a dalším osobám za zvlášť významný podíl na výstavbě a činnosti 151. ženijního praporu. Pamětní odznak je udělován aktivním příslušníkům praporu za výtečné plnění úkolů (soutěž nejlepší důstojník, praporčík roty, štábu praporu) a po splnění stanovené doby služby u útvaru počínaje dnem 1. 12. 2003 (datum vzniku). Pamětního odznak je udělován osobám mimo aktivní službu u útvaru (občanským zaměstnancům, pracovníkům útvaru, představitelům samosprávních orgánů), které se zvlášť významným způsobem podílejí nebo podíleli na výstavbě a činnosti 151. ženijního praporu. Pamětní odznak uděluje velitel praporu svým rozkazem výhradně na základě doporučení komise zpravidla jednou ročně ve významný den útvaru (den vzniku praporu). Komise velitele praporu je jediným orgánem s rozhodovací pravomocí pro udělování Pamětního odznaku 151. ženijního praporu


Tvar Pamětního odznaku 151. ženijního praporu ve spodní části má tvar ozubeného kola, který společně s kotvou patří mezi základní insignie, které vyjadřují příslušnost k ženijnímu vojsku a připomínají označení odbornosti pro technické a pracovní jednotky z let výstavby novodobé československé armády po I. světové válce. Kotva je dnes symbolem ženijního vojska. Červená barva symbolizuje krev, kterou příslušníci ženijního vojska prolévali na bojištích I. a II. světové války, černá barva je barvou černého prachu jako základní výbušniny, se kterou ženisté pracují, žlutá barva je symbolem inteligence a moudrosti. Na líci pamětního odznaku 151. ženijního praporu je vyobrazen oblouk mostu v Bechyni, který tak vyjadřuje spojení města s lokalizací 151. ženijního praporu. Nápis "Nám tvrz, nepřátelům hráz" je mottem praporu a na líci tohoto odznaku je jeho latinský překlad "Nobis castellum hosibus obiex".


Grafickým základem rubové strany je kotva (znak ženijního vojska od roku 1920) a v něm osazeno ozubené kolo (grafický symbol strojní součástky, která je základem všech strojů a zařízení, které používá ženijní vojsko), symbol čtverce (v křesťanském chápání světa je čtverec symbolem hmoty, života a pozemské reality), přes čtverec dva zkřížené meče (symbol vševojsk - zde schopnost poskytnout ženijní podporu a zabezpečení všem druhům vojsk, symbol mapy České republiky (vlastenectví, schopnost v případě potřeby pomoci obyvatelstvu při řešení krizových situací nevojenského charakteru v rámci celé republiky), tečka v mapě geografická dislokace města Bechyně a 151. ženijního praporu), latinský nápis překlad motta "Nám tvrz nepřátelům hráz").


Pamětní odznak 151. ženijního praporu je společným dílem těchto příslušníků 151. ženijního praporu:
prap. Petr Pavlíček, vedoucí praporčík ženijní stavební roty,
prap. Martin Adzima, výkonný praporčík ženijní stavební roty,
prap. Pavel Kurečka ? náčelník pracoviště EÚP štábu 151. ženijního praporu.


Zdroj: https://www.zenijniprapor.cz/insignie-medaile.html

URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-151-zenijniho-praporu-Bechyne-t105650#457353Verze : 0
MOD

Detaily klenotu a stužky


URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-151-zenijniho-praporu-Bechyne-t105650#487132Verze : 0