Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova

Commemorative Medal of 3rd Rifle Regiment Jan Žižka of Trocnov

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.24
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.9
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-3-streleckeho-pluku-Jana-Zizky-z-Trocnova-t105629#377588Verze : 1
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1946
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Avers:
Medaile o průměru 37 mm je zhotovena z patinovaného, tmavého bronzu. Na ploše medaile je velká postava Jana Žižky z Trocnova oděna v delší drátěné košili krytá kožešinou podšitým honosným pláštěm a čepicí na hlavě. Mírně rozkročená postava vůdce husitských vojsk má levou nohu nakročenou na zvýšený kamenný stupeň. Postava bojovníka hledí k levému okraji, po pravé straně je typická zbraň či velitelský symbol – palcát. Levice Žižky je opřena o horní okraj husitské pavézy. Opis na medaili :
„S NIM VŽDYCKY ZVÍTĚZÍME„

Revers:
Zadní strana je symbolická pro postavu Jana Žižky jako vojenského vůdce husitů. Ve středu medaile je umístěný větší husitský kalich, který je položen na trnové koruně. Opis na medaili :
„MEDAILE TROCNOVSKÉHO HRDINY„

Dole při okraji mezi dvěmi lipovými lístky je číslice „3“ číslo pluku.

K hornímu okraji medaile je pevně napojeno kulovité ouško se závěsným kruhem.

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.24
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.9
Altmann
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-3-streleckeho-pluku-Jana-Zizky-z-Trocnova-t105629#377589Verze : 2
Medaile byla založena v souladu s výnosem Ministerstva národní obrany čj. 46-325-I odb.47.


3. střelecký pluk patřil do sestavy tak zvané husitské divize, která se svoji statečnosti vyznamenala v roce 1917 v bitvě u Zborova. Medaile byla zřízena velitelstvím 3.pěšího pluku již v roce 1946 a to v souvislosti s plukovními oslavami 30. výročí vzniku jednotky v Rusku. Vojáci, dobrovolníci, legionáři právě této jednotky patřili mezi nejstatečnější příslušníky nejen této divize, ale svoji statečnost prokázali i v bojích na Sibiřské magistrále, v bojích na Uralu a přístupech k Vladivostoku.


Popis medaile :


Avers:
Medaile o průměru 37 mm je zhotovena z patinovaného, tmavého bronzu. Na ploše medaile je velká postava Jana Žižky z Trocnova oděná v delší drátěné košili krytá kožešinou podšitým honosným pláštěm a čepicí na hlavě. Mírně rozkročená postava vůdce husitských vojsk má levou nohu nakročenou na zvýšený kamenný stupeň. ostava bojovníka hledí k levému okraji, po pravé straně je typická zbraň či velitelský symbol - palcát. Levice Žižky je opřena o horní okraj husitské pavézy.
Opis na medaili: "S NIM VŽDYCKY ZVÍTĚZÍME"


Revers :
Zadní strana je symbolická pro postavu Jana Žižky jako vojenského vůdce husitů. Ve středu medaile je umístěný větší husitský kalich, který je položen na trnové koruně. Opis na medaili: "MEDAILE TROCNOVSKÉHO HRDINY"


Dole při okraji mezi dvěmi lipovými lístky je číslice "3" číslo pluku.


K hornímu okraji medaile je pevně napojeno kulovité ouško se závěsným kruhem.


STUHA: (Václav Měřička)
Průvlečná 40 mm široká, černá, která ve vzdálenosti 7 mm od kraje má 5,5 mm široké červené pruhy.


Autorem medaile je S. Hlobil.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-3-streleckeho-pluku-Jana-Zizky-z-Trocnova-t105629#384825Verze : 0
Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova byla založena v roce 1947 při příležitosti 30. výročí vzniku pluku.

Zdroj: https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0401.htm
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-3-streleckeho-pluku-Jana-Zizky-z-Trocnova-t105629#338201Verze : 0

Citace :

Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z TrocnovaTato medaile existuje i v bílém kovu (postříbřená ?)- viz obrázek. Nelze ale vyloučit i možnost, že několik kusů mohlo být vyrobeno v puncovaném stříbře pro nejvyšší hosty při předávání medailí.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-3-streleckeho-pluku-Jana-Zizky-z-Trocnova-t105629#386065Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova
Commemorative Medal of 3rd Rifle Regiment Jan Žižka of Trocnov
Pamětní medaile 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1947 Číla, Antonín
DD.MM.RRRR Sozanský, Ľudevít
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-3-streleckeho-pluku-Jana-Zizky-z-Trocnova-t105629#626678Verze : 0
MOD