Main Menu
User Menu

Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad

Commemorative Medal of 2nd Rifle Regiment of Jiri from Podebrady

     
Název:
Name:
Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.24
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.9
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-2-streleckeho-pluku-Jiriho-z-Podebrad-t105628#377586Verze : 2
     
Název:
Name:
Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile 2. střeeckého pluku Jiřího z Poděbrad
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Stuha,
medaile
Klenot:
Badge:
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání V. část, ČNS Hradec Králové 1979, str.24
Měřička, V. ČSPDP Praha 1966, str.9
Altmann
Foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-2-streleckeho-pluku-Jiriho-z-Podebrad-t105628#377587Verze : 4
Medaile 2. pluku patřila k nejvzácnějším dekoracím, kterou až do sedmdesátých let dvacátého století prakticky mimo několika šťastných jedinců nikdo z faleristů nevlastnil. Je možno říci, že tato medaile v této době byla nejžádanější a nebyla dostupná nikomu z nás .
Situace se změnila, když kolega a přítel Pavel N. zcela náhodou zakoupil kompletní pozůstalost jednoho ( nejmenovaného ) důstojníka –legionáře, který měl na starost evidenci, distribucí a vše co souviselo právě s touto medaili. V pozůstalosti se nacházeli všechny medaile, které nebylo možno rozeslat. Proč, to však Pavel N. nikdy nezjistil, ale nebyl to problém politický více snad neochota a lajdáctví, které tuto situaci zapříčinilo .
Kufr s korespondencí obsahoval čisté nevyplněné potvrzení ( diplomy ) a co bylo nejvíce zajímavé, vyplněné dotazníky bývalých příslušníků pluku kde byla podchycena služba v legii i služba v armádě ČSR, vyznamenání, odbojová činnost atd. V současné době jsou tyto doklady v majetku nejmenovaného kolegy sběratele a medaile 2. pluku Jiříka z Poděbrad se stává ( bohužel) běžnou plukovní medaili .
Medaile tak jako většina tak zvaných plukovních medailí byla založena v období let 1946-48 a zde právě počátkem roku 1948 uvádí se, že to bylo při příležitosti 30. výročí založení pluku. Pluk byl však založen a zformován již v roce 1916 a v roce 1917 se vojáci této jednotky zúčastnili bitvy u Zborova .
Poznámka: Na obrázku od Radima je právě takový čistý nevyplněný a nepodepsaný diplom, který měl být potvrzením o udělení medaile .
Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad - Symbolika tohoto odznaku se objevuje na zadní straně medaile.

Symbolika tohoto odznaku se objevuje na zadní straně medaile.
Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad - Vzácná dobová fotografie čs.legionářů z bitvy u Zborova

Vzácná dobová fotografie čs.legionářů z bitvy u Zborova
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-2-streleckeho-pluku-Jiriho-z-Podebrad-t105628#384700Verze : 1
Dekret k medailiZdroj: www.vyznamenani.ic.cz
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-2-streleckeho-pluku-Jiriho-z-Podebrad-t105628#377425Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad
Commemorative Medal of 2nd Rifle Regiment of Jiri from Podebrady
Pamětní medaile 2. střeeckého pluku Jiřího z Poděbrad
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1947 Hasal, Antonín
DD.MM.1947 Ingr, Jan Sergěj
DD.MM.RRRR Kajdoš, Vladimír
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-2-streleckeho-pluku-Jiriho-z-Podebrad-t105628#415005Verze : 0
MOD