Main Menu
User Menu

Sokolovská pamětní medaile

Commemorative Medal of Sokolovo Battle

     
Název:
Name:
Sokolovská pamětní medaile
Název v originále:
Original Name:
Sokolovská pamětní medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.03.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, V. Československá vyznamenání III. část, ČNS Hradec Králové 1974, str. 26-27
URL : https://www.valka.cz/Sokolovska-pametni-medaile-t105602#377489Verze : 0
     
Název:
Name:
Sokolovská pamětní medaile
Název v originále:
Original Name:
Sokolovská pamětní medaile
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.03.1948
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
stuha
klenot
stužka
Klenot:
Badge:
Medaile je kruhová o průměru 35 mm a při síle 2,5 mm. Ražba je provedena z bronzu, jde o kvalitní hlubokou a plastickou ražbu.
Na lícové straně je zobrazení sokolovského bojovníka v polopostavě. Voják je oděn v zimním plášti s kožešinovou čepicí (ušankou) na hlavě. Sokolovský bojovník svírá ruský samopal, který míří k levému okraji medaile. Za touto postavou ve výši hlavy je pak v pozadí vidět několik dalších hlav, vojáků – bojovníků od Sokolova. Při okraji je rozdělený opis:
8. III. 1943 - SOKOLOVO.
Rubní strana medaile:
Na horní části medaile je umístěn nápis:
1. ČS. SAMOSTATNÝ POLNÍ PRAPOR V SSSR
V horní části medaile, na ploše je dvouřádkový nápis:
SOKOLOVSKÁ – PAMĚTNÍ MEDAILE
Pod tímto nápisem, v dolní části plochy je lipová ratolest sevřená dvěmi pěticípími plasticky provedenými hvězdičkami.
STUHA:

Výtvarný návrh: Pochází z dílny akademické sochařky Berty Brandejsové.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Stuha je 40 mm široká, jasně červená a v jejím středu je umístěna symbolická stuha Čs. válečného kříže 1939 v šířce 16 mm.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
foto ZP
URL : https://www.valka.cz/Sokolovska-pametni-medaile-t105602#377490Verze : 0
Název
Name
Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
Sokolovská pamětní medaile
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Sokolovska-pametni-medaile-t105602#418905Verze : 0
MOD
Název
Name
Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
Sokolovská pamětní medaile
Datum udělení
Date of Issue
Název jednotky (CZ / EN / ORIGINAL)
Unit Name (CZ / EN / ORIGINAL)
01.10.1958 1. tankový pluk
1st Tank Regiment
1. tankový pluk
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Sokolovska-pametni-medaile-t105602#720468Verze : 0
MOD
Sokolovská pamětní medaile
Krátce po roce 1945 dochází k prvnímu poválečnému udělení pamětních dekorací, (Zborovská a Bachmačská medaile), které se přímo vztahují ke vzniku republiky a bojům, jenž vedli ve svém důsledku ke vzniku "svobodného státu Československo". V roce 1948 je zde zároveň páté výročí bitvy u Sokolova a vláda i politici si uvědomují, že bude nutno ocenit i malou skupinku zahraničních vojáků z Východní fronty, která navazuje na tradice Čs. legionářů v Rusku.
Sokolovská pamětní medaile byla založena na základě usnesení vlády ze dne 5. března 1948. Uveřejněno ve věstníku Ministerstva národní obrany č. 19 ze dne 13. března 1948.
Medaile je založena k uctění pátého výročí bitvy u Sokolova. Byla propůjčena (udělena) 1. čs. samostatnému polnímu praporu v SSSR a všem žijícím, padlým a zesnulým vojákům, příslušníkům této jednotky. Medaili poté obdrželi vybraní hosté, generalita, prezident republiky a další hosté ze Sovětského svazu.
Všechny tyto pamětní medaile (Zborovská, Bachmačská, Sokolovská) jsou po výtvarné stránce elegantní, velmi dobře symbolizující vlastní účel vyznamenání. Stávají se tak posledními medailemi zhotovenými před "Vítězným únorem 1948".
Literatura :
Václav Měřička : Československá vyznamenání, III. část 1939 - 1948.
Zbyšek Svoboda : Pamětní odznaky domácího odboje - Výběrový katalog, VHÚ Praha - 1969
URL : https://www.valka.cz/Sokolovska-pametni-medaile-t105602#326645Verze : 2