Main Menu
User Menu

CZK - PVL (pojazdné veterinárne laboratórium)

Pojazdné veterinárne laboratórium PVL je pohyblivé zariadenie veterinárnej služby, určené k laboratórnemu vyšetrovaniu vzoriek potravín, krmív, vody a infekčného materiálu.


Jeho základ tvorí Pojazdné hygienicko-epidemiologické laboratórium PHEL a špeciálna súprava veterinárneho materiálu, ktorým sa obsah PHEL doplňuje ( zamieňa).


PVL je vstavaná do skriňovej karosérie terénneho automobilu P V3S. Karoséria má 8 okien, vstup je riešený bočnými jednokrídlovými dverami.


PVL je schopné pracovať za každého ročného obdobia, vo dne i v noci a v akomkoľvek teréne.


V PVL je možné samostatne vykonávať :


a)
– vyšetrenia hygienické :
- chemické vyšetrenie potravín a krmív,
- bakteriologické vyšetrenie potravín a krmív,
- orientačné biologické, bakteriologické, chemické a fyzikálne vyšetrenie vody.


b)
– vyšetrenia epizootologické :
- bakteriologické vyšetrenie infekčného materiálu zo zvierat pri ojedinelom alebo hromadnom výskyte onemocnení a pri depistáži,sérologické vyšetrenia,
- parazitologické vyšetrenia trusu, krvi a iného materiálu,
- spracovanie a fixáciu materiálu pre špecializované laboratóriá k mikrobiologickému a virologickému vyšetreniu.


c) orientačnú identifikáciu bojových biologických prostriedkov a zvlášť nebezpečných nákaz,
d) očkovanie a pitvy pokusných zvierat,
e) vyšetrenia toxikologické,
f) vyšetrenia radiologické,
g) ďalšie úkony ( sterilizácia skla, nástrojov, prístrojov, infekčního materiálu apod.)


Vybavenie PVL


- termostatická skriňa TER-3,
- teplovzdušný sterilizátor STE,
- stolná odstredivka MEDIA 815,
- chladiaca skriňa,
- prenosný destilačný prístroj na 5 l/h,
- rotačná jednostupňová olejová výveva RV3,
- digestor,
- Hansenova skriňa,
- Mikroskop MEOPTA C 36 Bi,
- Ultrafialový a infračervený žiarič Premulax UV 100,
- Radiometer RBG-T-62,
- PCHL-54.Hlavné technické údaje:


TTD vozidla sú zhodné s automobilom P V3S.


Rozmery v mm:
Dĺžka: 7150
Šírka: 2320
Výška: 3080


Hmotnosť v kg: 9100Elektrocentrála: 7,5 kVA


Typ motoru: ZB 8 A-ZG 59-ZR 499
Výkon: 7,5 kVA


Hmotnosť: 1020 kgZdroj:
Vet-23-1 Pojazdné veterinárne laboratórium PVL – predpis ČSĽA, Praha, 1975
CZK - PVL  (pojazdné veterinárne laboratórium) - PVL - súprava.

PVL - súprava.
CZK - PVL  (pojazdné veterinárne laboratórium) - Skladový priestor.

Skladový priestor.
CZK - PVL  (pojazdné veterinárne laboratórium) - Stanový prístrešok.

Stanový prístrešok.
CZK - PVL  (pojazdné veterinárne laboratórium) - Vybavenie PVL - pravá strana.

Vybavenie PVL - pravá strana.
CZK - PVL  (pojazdné veterinárne laboratórium) - Vybavenie PVL - ľavá strana.

Vybavenie PVL - ľavá strana.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PVL-pojazdne-veterinarne-laboratorium-t104977#376043Verze : 0