Main Menu
User Menu

Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců

Медаль В память 300-летия царствования дома Романовых

     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců
Název v originále:
Original Name:
Медаль В память 300-летия царствования дома Романовых
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.02.1913
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
В. А. Дуров : Русские награды ХVIII - начала ХХ в., Moskva 1997
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-300-vyroci-panovani-Romanovcu-t104132#407142Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1052-1077-1076-1072-1083-1100-1042-1087-1072-1084-1103-1090-1100-300-1083-1077-1090-1080-1103-1094-1072-1088-1089-1090-1074-1086-1074-1072-1085-1080-1103-1076-1086-1084-1072-1056-1086-1084-1072-1085-1086-1074-1099-1093-t104132#407142Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců
Název v originále:
Original Name:
Медаль В память 300-летия царствования дома Романовых
Datum vzniku:
Date of Establishment:
21.02.1913
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-300-vyroci-panovani-Romanovcu-t104132#407143Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1052-1077-1076-1072-1083-1100-1042-1087-1072-1084-1103-1090-1100-300-1083-1077-1090-1080-1103-1094-1072-1088-1089-1090-1074-1086-1074-1072-1085-1080-1103-1076-1086-1084-1072-1056-1086-1084-1072-1085-1086-1074-1099-1093-t104132#407143Version : 0
MOD
Pamětní medaile vydaná k výročí panování rodu Romanovců na ruském trůně byla založena carem Mikulášem II.

Medaile byla oficielně založena 21. února roku 1913 (E. N. Ševaleva uvádí datum 12. března 1913) a schválena státní "Dumou" (ruský systém, či obdoba Parlamentu). Zároveň bylo rozhodnuto, komu bude tato pamětní a jubilejní medaile udělena:

Na medaili měli nárok všichni státní úředníci, kteří ke dni 21. února roku 1913 se nacházeli ve státní službě jmenovitě armádě, příslušníci námořnictva dvořané a úředníci všech platových tříd a zařazení.

Junkerům a pážatům specielního zařazení, pohraniční stráži, příslušníkům vězeňské stráže, prostým vojákům, námořníkům, policii a četnictvu a všem, kteří se aktivně zapojili do vlastních oslav slavného výročí.

Carským nařízením byla medaile udělena i zaměstnancům Státní mincovny v Petrohradu a všem, kteří se na výrobě a zhotovení medaile podíleli.

Je tak možno konstatovat, že medaili mohl obdržet každý angažovaný poddaný cara. Počet udělených medailí a hlavně další počet vyrobených vylepšených medailí zcela jasně ukazuje, že medaile byla udělována masově a v Rusku byla mimořádně oblíbená.

Celkem bylo oficielně uděleno 1 500 000 kusů medaile a pokud připočítáme další soukromé, privátní a vylepšené kusy zjistíme, že i na Ruské poměry jde o medaili poměrně běžnou. Toto konstatování však neplatí pro privátní ražby vyhotovené nepředpisově v stříbře, ale i zlatě. V sbírce JUDr. Císaře byla uložena tato medaile ražení i značená v platině.

Popis medaile:

Avers:
Na přední straně je dvojportrét cara Michajla Fjodoroviče v typické čapce Monomacha a cara Mikuláše II. ve stejnokroji 4.gardového carského střeleckého pluku.

Revers:
V ploše medaile je nápis, který v překladu chápeme: Na památku 300-let panování rodu Romanovců 1513-1913.

Stuha:
Vlastní stuha je v barvách carského rodu Romanovců - viz obrázek.

Ke slavnému výročí byl vydán i pamětní rubl - viz obrázek a další pamětné odznaky a žetony.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-300-vyroci-panovani-Romanovcu-t104132#374075Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1052-1077-1076-1072-1083-1100-1042-1087-1072-1084-1103-1090-1100-300-1083-1077-1090-1080-1103-1094-1072-1088-1089-1090-1074-1086-1074-1072-1085-1080-1103-1076-1086-1084-1072-1056-1086-1084-1072-1085-1086-1074-1099-1093-t104132#374075Version : 0
24. ledna 1913, nařízením cara Mikuláše II., byl záložen pamětní kříž k výročí panovaní "Romanovců" na ruském stolci. Tato zvláštní dekorace či přesněji kříž vychází z byzantských tradic a byl určen jako pamětní vyznamenání a ocenění práce pravoslavných duchovních. Nárok na udělení kříže měli všichni, kteří byli ve služebním poměru ke dni 21. února 1913. Kříž se nosil na náhrdelní stuze řádu Sv. Vladimíra na prsou.

Kříž není třeba popisovat, převýšení je tvořeno čapkou "Monomacha". Na zadní straně v převýšení je pak erb rodiny Romanových. Kříž se vyráběl ze zlaceného bronzu případně ze zlaceného stříbra.

Vlastní dekorace ve stříbře má rozměry 66,4 x 41,3 mm při celkové váze 28,25 g. Existuje větší množství privátních ražeb, které se poněkud liší rozměrově, barvou smaltů i složením kovu.

Literatura je uvedena v úvodní části článku.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-300-vyroci-panovani-Romanovcu-t104132#374216Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1052-1077-1076-1072-1083-1100-1042-1087-1072-1084-1103-1090-1100-300-1083-1077-1090-1080-1103-1094-1072-1088-1089-1090-1074-1086-1074-1072-1085-1080-1103-1076-1086-1084-1072-1056-1086-1084-1072-1085-1086-1074-1099-1093-t104132#374216Version : 0
Název
Name
Pamětní medaile k 300. výročí panování Romanovců
Medal of 300 Anniversary of Romanov Dynasty
Медаль В память 300-летия царствования дома Романовых
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
21.02.1913 Vekman, Alexandr Karlovič
DD.MM.1913 Avraamov, Nikolaj Jurjevič
DD.MM.1913 Ditěrichs, Michail Konstantinovič
DD.MM.1913 Jegorov, Alexandr Iljič
DD.MM.1913 Kolčak, Alexandr Vasiljevič
DD.MM.1913 - Mackevič, Jiří
DD.MM.1913 - Michajlov, Pjotr Petrovič
DD.MM.1913 Vojcechovský, Sergej
DD.MM.1913 Červinka, Jaroslav
DD.MM.1913 Červinka, Jaroslav
DD.MM.1913 Šokorov, Vladimir
Celkem : 11
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-300-vyroci-panovani-Romanovcu-t104132#415172Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1052-1077-1076-1072-1083-1100-1042-1087-1072-1084-1103-1090-1100-300-1083-1077-1090-1080-1103-1094-1072-1088-1089-1090-1074-1086-1074-1072-1085-1080-1103-1076-1086-1084-1072-1056-1086-1084-1072-1085-1086-1074-1099-1093-t104132#415172Version : 0
MOD