Main Menu
User Menu

Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812

Медаль В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.

     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812
Název v originále:
Original Name:
Медаль В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
В. А. Дуров : Русские награды ХVIII - начала ХХ в., Moskva 1997
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-100-vyroci-Vlastenecke-valky-1812-t103571#407140Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812
Název v originále:
Original Name:
Медаль В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-100-vyroci-Vlastenecke-valky-1812-t103571#407141Verze : 0
MOD
Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812

Medaile byla založena rozhodnutím cara Mikuláše II. k slavnému výročí a na památku bojů Vlastenecké války v roce 1812. Tato pamětní medaile měla připomenout slavné činy ruských vojáků, kteří porazili Napoleona a od hořící Moskvy v bojích dokázali pokořit Napoleonovu Paříž.

Medaile byla ražena ze světlé bronze o průměru 28 mm.

Dle nařízení vlády a se souhlasem cara byla medaile určena:

- generálům, admirálům, štábním a vyšším důstojníkům, civilním zaměstnancům armády a námořnictva, poddůstojníkům i vojínům, kteří byly v aktivní vojenské službě ke dni 26. srpnu 1912 ve vojskových tělesech, které v roce 1812 přijaly boj ve válce proti Napoleonovi, ve válce, kterou známe jako Vlasteneckou válku z roku 1812.

- medaili obdrželi také všichni generálové, admirálové, vyšší a štábní důstojníci, poddůstojníci, kadeti a junkeři, kteří se zúčastnili slavnosti pořádané pod Moskvou na Borodinském poli při příležitosti výročí vítězných bojů.

- medaili obdrželi jako vzpomínku i pozvaní hosté a to jak vojenští přidělenci tak i příslušníci diplomatického sboru a další čestní hosté (např. významní voj. činitelé z Německa a Anglie).

- všichni přímí potomci po mužské linii (generalita, admiralita, vyšší štábní důstojníci) účastníci Vlastenecké války. Dále a zcela výjimečně po ženské linii potomci generála, polního maršála M. I. Kutuzova.

Medaile se nosila na prsou na stuze řádu Sv. Vladimíra.

Popis medaile:

Avers:
Na přední straně je zobrazen car Alexandr I.

Revers:
Na ploše medaile je oslavný a vzpomínkový text v ruštině, která má ve velmi volném překladu tento význam: Slavný rok 1812 již minul, ale slavné činy nejsou zapomenuty 1912.

Literatura:
D. I. Peters: Vyznamenání Ruska v 19- 20. století.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-100-vyroci-Vlastenecke-valky-1812-t103571#372467Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile k 100. výročí Vlastenecké války 1812
Medal for 100th Anniversary of Patriotic War 1812
Медаль В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1912 Ditěrichs, Michail Konstantinovič
DD.MM.1912 Vojcechovský, Sergej
DD.MM.1912 Červinka, Jaroslav
DD.MM.1912 Červinka, Jaroslav
DD.MM.1912 Šokorov, Vladimir
Celkem : 5
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-100-vyroci-Vlastenecke-valky-1812-t103571#415171Verze : 0
MOD