Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu Kolínska

📕7.745 🕔03.12.2011

Arizace znamenala převod majetku židovského obyvatelstva do rukou nežidovských správců a posléze majitelů. „Arizace" vycházela z teorie o nadřazené árijské rase, která byla představována německým národem a kde židé neměli právo žít, naopak byli ještě považováni za nepřátele národa, tak jako Romové a Lužičtí Srbové. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 už nic nebránilo tomu uplatňovat nacistickou ideologii v plné míře.

Zobrazit celý článek

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu Kolínska 1.

📕15.448 🕔03.12.2011

Antisemitismus byl jedním z atributů zvrácené ideologie nacionálního socialismu a Třetí říše z něj učinila součást státní doktríny. Vyřazení židů ze všech oblastí společenského, hospodářského, politického a kulturního života se stalo postulátem nacistické politiky.

Zobrazit celý článek

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu Kolínska 2.

📕15.521 🕔03.12.2011

2. Arizace židovského majetku na Kolínsku

Dne 15. března 1939 vtrhly na okleštěné české území německé vojenské jednotky. Ty měly za úkol zlomit potenciálního nepřítele a zajistit pokojný přechod hospodářské sféry a veřejné správy pod německou kontrolu. Veškerá výkonná moc byla podle Hitlerova nařízení svěřena generálu von Brauchitschovi, který ji po té přenesl na své podřízené generála Blaskowitze pro území Čech a generála Lista pro území Moravy.

Zobrazit celý článek

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu Kolínska: Literatura

📕6.387 🕔03.12.2011

Seznam pramenů a odborné literatury

Zobrazit celý článek

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu Kolínska: Úvod

📕11.392 🕔03.12.2011

Arizace znamenala převod majetku židovského obyvatelstva do rukou nežidovských správců a posléze majitelů. Arizace vycházela z teorie o nadřazené árijské rase, která byla představována německým národem a kde židé neměli právo žít, naopak byli ještě považováni za nepřátele národa, tak jako Romové a Lužičtí Srbové. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 už nic nebránilo tomu uplatňovat nacistickou ideologii v plné míře.

Zobrazit celý článek

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu Kolínska: Závěr

📕9.941 🕔03.12.2011

Norimberské zákony stanovovaly vymezení záměrně co nejširší, tak aby správní orgány měly dostatečně volné pole působnosti k tomu, aby maximalizovaly arizační profit, z čehož těžila nemalá část německého obyvatelstva. Avšak nejvíce tato činnost sloužila k naplňování státní kasy a s tím spojené financování zbrojního průmyslu.

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře