Zpět na úvodní stránku

Přehled článků autora

Cisterciácký řád - I. díl

📕18.926 🕔21.05.2007

Článek se zabývá dějinami cisterciáckého řádu a jeho působením v Českém království.

Zobrazit celý článek

Cisterciácký řád - II. díl ( Klášter Plasy)

📕18.373 🕔24.05.2007

Stručné dějiny prvního cisterciáckého kláštera v Čechách.

Zobrazit celý článek

Kriminalita, hrdelní soudnictví a tresty v předbělohorských městech

📕20.016 🕔09.06.2007

Již od nepaměti, stejně jako jiné lidské činnosti, provází člověka v jeho společnosti kriminalita, ať už v podobě menších krádeží, vražd nebo i přečinů proti ideologii. Právě poslední z jmenovaných máme spojený hlavně s dobou komunismu v naší republice, ale  souzení tohoto deliktu sahá daleko hlouběji do historie našeho národa.

Zobrazit celý článek

Práva městská Království českého

📕21.771 🕔09.06.2007

Bylo by zajisté chybou věnovat se hned v prvních odstavcích práce přímo spisu Práva městská Království českého, který je ne zcela neprávem přisuzován Pavlovi Kristiánovi z Koldína, ač právě Kristián z Koldína nebyl jediným, kdo se na sestavování spisu podílel. Nezařadit tento spis do dějinných událostí, nebo alespoň nenastínit vývoj snah o kodifikaci městského práva, považoval bych za hrubou chybu. Proto pojednání o samotném spisu ponechám až další kapitole.

Zobrazit celý článek

Svatý Jan Nepomucký, legenda a skutečnost

📕37.750 🕔20.05.2007

Téma Jan Nepomucký, legenda a skutečnost, jsem si ze zadaných vybral, protože já sám v současné době bydlím nedaleko Nepomuku, lépe řečeno v osm kilometrů vzdálené vesničce. Ale nejen proto. Faktem je, že jsem nejednou vedl spor s rodačkou z Nepomuku o tom do jaké míry je nebo není kanonizace Jana z Pomuku založená na legendě. Sám jsem zastával názor, že Janovo svatořečení je založeno na pozdějších výmyslech. Už proto se mi zadání tématu hodilo. Proto, abych zjistil, jak to pravděpodobně bylo…

Zobrazit celý článek

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře