Období studené války (1945-1989) : 1956 - Suezská válka

Zpět na úvodní stránku

Přehled (7 článků)

 • Sinajská válka 1956

  👤Radim Kapavík 🕔12.01.2004

  Plán Sinajského tažení Izraelci přijali na začátku října 1956 a jeho hlavním cílem bylo učinit přítrž nájezdům teroristů na Izrael z egyptského území a donutit Egypt ukončit blokádu přístavu Eilat. Plány však byly po tajné dohodě s Británií a Francií 25. října pozměněny tak, aby se Izraelci ve shodě s nimi dostali co nejblíže k Suezskému průplavu...

  Zobrazit celý článek
 • Arabsko - izraelský konflikt (1)

  👤Jana Doskočilová 🕔22.05.2003

  Téměř každý den se z nejrůznějších sdělovacích prostředků dovídáme o „novinkách“ na Blízkém východě. Záměrně píši novinky do uvozovek, jednak proto, že určitě konflikty v Palestině nejsou nic nového pod sluncem, a jednak proto, že právě tyto novinky nejsou žádnými senzacemi, na které by se člověk těšil. Dle mého názoru většina lidí ale vlastně ani neví, co je příčinou těchto konfliktů a kam až sahá jejich minulost. Popravdě řečeno patřím mezi ně. Možná proto jsem si vybrala toto ožehavé téma - chtěla bych mu více porozumět a pochopit, co vede lidi k vzájemné nevraživosti.

  Zobrazit celý článek
 • Historie arabsko-izraelského konfliktu

  👤Petr Karas 🕔24.01.2003

  Televize, noviny a další sdělovací prostředky nás velmi často přímo "bombardují" zprávami o nepokojích, násilnostech či dokonce válečných konfliktech v oblasti Středního východu. Problémy tohoto regionu lze roztřídit do několika základních skupin a tato práce by se měla zaměřit na problematiku arabsko-izraelských vztahů a příčiny dnešního stavu. Proto nás bude zajímat především Stát Izrael a státy s ním sousedící (Egypt, Jordánsko, Sýrie, Libanon).

  Zobrazit celý článek
 • Arabsko - izraelský konflikt (5)

  👤Jana Doskočilová 🕔22.05.2003

  Na jaře 1985 dochází k řadě nových vražd a násilností mezi palestinskými a židovskými radikály. Jsou uskutečňovány únosy západních i sovětských diplomatů, profesorů, židovských občanů apod.

  Zobrazit celý článek
 • Arabsko - izraelský konflikt (4)

  👤Jana Doskočilová 🕔22.05.2003

  Egypt a Sýrie připravují odvetu za prohranou šestidenní válku. Tuto akci naplánovali přesně na den velkého židovského svátku smíření - Jom Kippur.

  Zobrazit celý článek
 • Arabsko - izraelský konflikt (3)

  👤Jana Doskočilová 🕔22.05.2003

  Vítězem suezské krize byl Násirův režim. Odpovědí na Eisenhowerovu doktrínu bylo v únoru 1958 spojení Egypta a Sýrie v celek Sjednocené arabské republiky. V březnu se k nim přidal i Jemen. Hlavní úlohu v novém státním útvaru hrál Egypt, který však nebral v úvahu odlišnosti Sýrie. Proto nebylo divu, když na konci září 1961 proběhl v Damašku vojenský převrat a jeho organizátoři oznámili vystoupení Sýrie ze svazku s Egyptem. V prosinci 1961 se oddělil i Jemen. Násirovy autoritativní a etatistické dekrety byly odmítány nejen v Sýrii, ale i egyptskými Muslimskými bratry a částí někdejších Svobodných důstojníků.

  Pro Egypt a Sýrii byl nový válečný konflikt s Izraelem bezpečnostním ventilem kumulovaného vnitřního napětí.

  Zobrazit celý článek
 • Arabsko - izraelský konflikt (2)

  👤Jana Doskočilová 🕔22.05.2003

  V roce 1922 byla vydána tzv. Churchillova Bílá kniha. Ta Židům potvrdila právo na zřízení národního státu v Palestině, odmítla ale sionistický výklad o ryze židovské Palestině.

  Zobrazit celý článek