Main Menu
User Menu

Vyznamenání Za podporu lidskosti

Medal For Incentive to Humanity

За насърчение към человеколюбие

     
Název:
Name:
Vyznamenání Za podporu lidskosti
Název v originále:
Original Name:
За насърчение към человеколюбие
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.05.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
18.07.1947
Struktura:
Structure:
1. třída - velkodůstojník
2. třída - komandér
3. třída - důstojník
4. třída - rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#355246Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Vyznamenání Za podporu lidskosti 1. třída
Název v originále:
Original Name:
За насърчение към человеколюбие
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.05.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Pro muže.
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#570499Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vyznamenání Za podporu lidskosti 2. třída
Název v originále:
Original Name:
За насърчение към человеколюбие
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.05.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Pro muže.
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#570500Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Vyznamenání Za podporu lidskosti 3. třída
Název v originále:
Original Name:
За насърчение към человеколюбие
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.05.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Pro muže.
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#570497Verze : 2
MOD
     
Název:
Name:
Vyznamenání Za podporu lidskosti 4. třída
Název v originále:
Original Name:
За насърчение към человеколюбие
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.05.1917
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
Pro muže.
Zdroje:
Sources:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#570498Verze : 0
MOD
Bylo založeno Královským výnosem 30.5.1917 ve čtyřech třídách pro muže a ve třech třídách pro ženy ( na ženských stuhách ). Bylo zrušeno Výnosem Rady ministrů 18.7.1947.
Počty udělení:
muži/ženy
I. třída - 20/11
II. třída - 58/79
III. třída - 116/85
IV. třída - 29


Na obrázku je III. třída pro muže.


Prameny:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#350339Verze : 0
MOD
III. třída pro ženy na tzv. " dámské stuze ".


Prameny:
Prince Dimitri Romanoff - THE ORDERS, MEDALS AND HISTORY OF THE KINGDOM OF BULGARIA, Rungsted Kyst 1982
Prof. Petko Pavlov - BULGARIAN ORDERS, MEDALS AND DECORATIONS, Sofia 2002
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#350341Verze : 0
MOD
Vyznamenání, přesnějí řádovou dekoraci založil bulharský panovník Ferdinand I. svým carským výnosem a statut byl potvrzen dne 30. května 1917 .
Řád byl určen jako vysoká státní odměna všem, kteří se v době války podíleli na práci Červeného kříže a pracovali ve prospěch raněných, nemocných či invalidních vojáků. Tedy jak správně píše kolega Sehl za projevenou lidskost, humanitu a osobní nasazení pří záchraně životů. Řád byl určen ženám, mužům, ale uděloval se i cizincům a příslušníkům evropské šlechty, kteří vznesli větší finanční příspěvek ve prospěch Bulharského Červeného kříže .


Řád se dělí na jednotlivé stupně :
Muži :
- I. stupeň nošený na náhrdelní stuze a doplněn řádovou hvězdou
- II. stupeň nošený na náhrdelní stuze ( bez hvězdy
- III. stupeň nošený na náprsní stuze
- IV. stupeň nošený na náprsní stuze ( kříž je v tomto případě nesmaltovaný ) .
Ženy :
I. stupeň nošený na prsou na dámské stuze s doplněním řádové hvězdy .
II. stupeň nošený na dámské stuze bez doplnění řádové hvězdy
III. stupeň nošený na typické dámské motýlovité stuze ( v tomto případě je III. stupeň pro dámy totožný s IV. stupněm pro muže- chybí smalt
Rozměr kříže I. stupně je 59 mm. Hvězda má osm paprsků a na hvězdě je položen řádový klenot. Velikost hvězdy je 70 mm .
Rozměr řádového klenotu II. stupně je stejný, tj. 59 mm .
Rozměr klenotu III. stupně je poněkud menší, 45 mm
Rozměr klenotu IV. stupně je totožný ( bez smaltu ) 45 mm


V období let 1944 – 1947 dochází k malé změně řádu. Je odstraněno ozdobné korunované písmeno zakladatele Ferdinanda I ., které je do roku 1944 vloženo mezi rameny kříže. Na zadní straně mizí korunka v převýšení lva bulharského státního znaku .
Dekorace jsou raženy ve stříbře, ale i bílém kovu .
Literatura je uvedena v úvodní části + literatura viz obrázek .
Vyznamenání Za podporu lidskosti - Barbarská úprava  !

Barbarská úprava !
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#370778Verze : 2
Hvězda 1. třídy.
Prameny:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#380495Verze : 0
MOD
Název
Name
Vyznamenání Za podporu lidskosti 1. třída
Medal For Incentive to Humanity 1st Class
За насърчение към человеколюбие
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#626888Verze : 0
MOD
Název
Name
Vyznamenání Za podporu lidskosti 2. třída
Medal For Incentive to Humanity 2nd Class
За насърчение към человеколюбие
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#626889Verze : 0
MOD
Název
Name
Vyznamenání Za podporu lidskosti 3. třída
Medal For Incentive to Humanity 3rd Class
За насърчение към человеколюбие
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#626890Verze : 0
MOD
Název
Name
Vyznamenání Za podporu lidskosti 4. třída
Medal For Incentive to Humanity 4th Class
За насърчение към человеколюбие
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Vyznamenani-Za-podporu-lidskosti-t93539#626891Verze : 0
MOD