Main Menu
User Menu

Vedoucí poddůstojník 2. třídy

Chief Petty Officer 2nd Class

Chief Petty Officer 2nd Class

Česky: Vedoucí poddůstojník 2. třídy
English: Chief Petty Officer 2nd Class
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poddůstojník
Link to the Dictionary Entry Petty Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Vedouci-poddustojnik-2-tridy-t241793#668738Verze : 1
MOD