Main Menu
User Menu

Type 214

Trieda Type 214


Výtlak: 1700/? m3
Rozmery: 64x13x6,3


Výzbroj: 8 torpédometov 533 mm, 24 torpéd a riadených striel
Pohon: dieselagregát 3,12 MW, elektromotor, cca 1 MW AIP jednotka
Výkony:
Rýchlosť 12/20 kt
Rýchlosť tichého hliadkovania (speed of advance): 6kt
Dosah: 12 000 nm
Max. čas misie: 12 týždňov
Čas pod hladinou bez snorchlovania: 3 týždne
Hĺbka ponoru: viac ako 400 m

Posádka: 30


Trieda 214 je zatiaľ čisto exportnou záležitosťou. Tri jednotky si objednalo Grécke loďstvo, z toho prvá S120 Papanikilos sa stavia v Nemecku (HDW Kiel) a mala by vstúpiť do služby v roku 2005. Ďalšie dve jednotky S121 Pipinos a S122 Matrozos budú postavené v Grécku u Hellenic Shipyards a vstúpia do služby v rokoch 2008-09. V roku 2002 si Grécko objednalo štvrtú jednotku. Južná Kórea objednala tri jednotky triedy 214, ktoré majú byť postavené u Hyundai Heavy Industries a mali by vstúpiť do služby v rokoch 2007-2009.


Ide o zväčšenú a zdokonalenú verziu odvodenú z typu 212. Hlavnými rozlišovacími znakmi sú zadné krížové kormidlá rozmiestnené kolmo v rovine symetrie a predné hĺbkové kormidlá na trupe (nie na veži ako u 212). Tvar trupu bol ďalej optimalizovaný z hľadiska hydrodynamiky a vlastností stealth, takže sa podarilo ešte viac znížiť akustickú signatúru plavidla. Loď má pochopiteľne väčší výtlak a to až 1700 t, dĺžka vzrástla na 65 m. Trup je vyrobený z vylepšených materiálov, ktoré umožňujú ponor do hĺbok presahujúcich 400 m. Počet torpédometov sa zväčšil na 8, z toho 4 umožňujú vypúšťanie riadených striel.
Ponorky gréckeho námorníctva budú vyzbrojené torpédami BlackShark vyvinutými DCN a Alenia Sistemi. Ide o dvojúčelové torpéda riadené po kábli, ktoré sú vybavené aktívnou/pasívnou navádzacou hlavicou Astra a riadiacim systémom, umožňujúcim navedenie na niekoľko alternatívnych cieľov. Systém zahrňuje aj jednotku pre potláčanie protitorpédovej obrany. Pohon torpéda je elektrický, batérie sú striebro-hlinníkové.
Typ 214 má výkonnejší AIP pohonný systém. Ten je založený podobne ako u 212 na palivových článkoch s polymérovou membránou, ale každý modul dáva až 120 kW. Tento systém umožňuje ponorke zotrvať pod hladinou až 3 týždne.
Plavidlá 214 sú vybavené systémom ISUS 90 (Atlas Elektronik), ktorý integruje všetky senzory, veliteľské a riadiace zariadenia a funkcie ponorky. Sonarové vybavenie je podobné ako u 212 (viď. článok o tejto triede), to isté sa dá povedať aj o periskopoch. Lode disponujú systémom prenosu taktických dát na báze Link11 (BAE Systems).
Type 214 - Rez tr.214

Rez tr.214
URL : https://www.valka.cz/Type-214-t27737#98263Verze : 0