Main Menu
User Menu

SVK - Božena 4 (odminovací zařízení)

Odmínovacie zariadenie vyrábané na Slovensku, ktoré je používané aj mnohými šatátmi v zahraničí.
Dĺžka: 5 282 mm
Šírka: 2 716 mm
Výška: 2 100 mm
Hmotnosť opancierovaného podvozku
Locust 1203 bez cepového zariadenia: 4 600 kg
Hmotnosť klimatizovanej kabíny operátora:1 100 kg
Hmotnosť cepového zariadenia: 960 kg
Hmotnosť páru doplnkových pásov: 200 kg
Hmotnosť prepravného prívesu: 1 300 kg
Hmotnosť opancierovaného podvozku
Locust 1203 vrátane cepového zariadenia: 5 560 kg
Celková hmotnosť Boženy: 8 160 kg
Šírka cepového systému: 2 457 mm
Šírka záberu cepového systému: 2 000 mm
Pracovné otáčky cepového zariadenia: 350-400 otáčok/min
Penetrácia podložia cepovým
systémom: záleží od typu podložia(do 250mm)
Plocha vyčisteného územia: do 1 800 m štvorcových/hod
Typ pohonnej jednotky: deutz BF4L913
Druh pohonnej jednotky: štvortaktný vzduchom chladený diesel s priamym vstrekovaním paliva


Výkon pohonnej jednotky: 78 kW
Dosah diaľkového ovládača: 5 km[/b]
URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#45515Verze : 0
Hlavným postavením odmínovacieho kompletu Božena je likvidácia protipechotných mín. Vzhľadom k univerzálnosti celého kompletu je možné ho použiť s viacerými druhmi prídavných zariadení na tieto práce:
· odtarasovacie práce – priemyselná lopata,
· hĺbenie rýh – podkop, rýhovač, zubová lopata, kombinovaná lopata,
· vŕtanie dier – vŕtacie zariadenie o priemere vrtákov 200, 300, 400 mm,
· presun nákladov, paliet – paletizačné vidly,
· terénne úpravy – výkyvná radlica,


Všetky tieto prídavné zariadenia je možné ovládať na diaľku, čo je nutné najmä pri prácach životu nebezpečných prevádzkach, v zamorených priestoroch, resp. pri ekologických katastrofách.


KONŠTRUKČNÉ A ZÁKLADNÉ TTÚ.Základom kompletu je diaľkovo ovládaný univerzálny nakladač. Celý komplet je konštrukčne riešený tak, aby odolal účinkom protitankových mín o celkovej náplni 7,5 kg TNT (PT-Mi BA III.). Aktivačné zariadenie je spoľahlivé , vydrží osem výbuchov PT – Mi BA III, bez poruchy, je nutné vymeniť, resp. doplniť v priemere tri kladivká.
· šírka odmínovania 2 m,
· hĺbka odmínovania 0,15 m,
· rýchlosť odmínovania 07- 12 km/hod.,
· svahová dostupnosť 20°,
· možnosť naklápania odmín. zariadenia - vertikálna 15°, -horizontálna 15°,
· dosah odmínovania 5 km,
· doporučená vzdialenosť odmínovania na priamu viditeľnosť 450- 500 m,
· max. prepravná rýchlosť na podvozku 70 km/hod


ZLOŽENIE HLAVNÝCH ČASTÍ A ICH POPIS
Odmínovací komplet sa skladá z týchto častí:
1. Diaľkovo ovládaný nakladač L1203 DO
2. Prepravný príves SPP 6
3. Kabína operátora.
4. Aktivačné zariadenie 2.ks.
5. Paleta na umiestnenie dvoch kusov odmínovacích zariadení.


TECHNOLÓGIA PRÍPRAVNÝCH PRÁC
1. Zloženie nakladača z prepravného prívesu – dialkovím ovládaním.
2. Odpojenie prepravného prívesu od doprovodného vozidla
3. Zloženie palety s aktivačnými zariadeniami, nakladačom L1203 DO
4. V ťažkých terénoch namontovanie pásov ak nebol prepravený s pásmi
5. Zaujatie východzej polohy prepravného vozidla na korbe ktorého je kabína operátora. Uvedený postup platí v tom prípade ak odmínovací komplet nie je riadený z obrneného transportéra, resp. z iného špeciálneho vozidla. Východzia poloha je cca 70 m od hranice mínového poľa, s dobrým výhľadom na odmínovací priestor.
6. V neznámom teréne upevnenie hydraulického navijáka o ženijnú kotvu o strom, alebo pod.Pri výbuchu protitankovej míny je nutné odmínovací komplet vrátiť do východzej polohy, prehliadnuť aktivačné zariadenia a doplniť chýbajúce kladivká. Po prehliadke a doplnení kladiviek môžeme v odmínovaní pokračovať.


Na celkový výkon odmínovania v m² vplývajú tieto rozhodujúce činitele:
· Náročnosť terénu – mokrý, porastený silnou vegetáciou, rozbahnený, okopy, resp. prírodné prekážky.
· Odmínovací terén je očistený, to znamená, že nie sú tam zátarasy, spadnuté drôty elektrického vedenia.
· Dosiahnutý denný výkon v ťažkom a rozbahnenom teréne je 2500 m².· Pri ideálnom okolo 4500 m².·


Popis hlavných častí:
1. Diaľkovo ovládaný nakladač. Je vybavený motorom:DEUTZ BF 4L913 je štvordobý,preplňovaný,vzduchom chladený štvorvalec,s priamim vstrekom paliva. Riadiaci systém sa skladá z prijímača (umiestnený v kabíne) a vysielača (prenosný). Pre náročné a ťažké terény je možné použiť na pneumatiky kovové pásy. Zariadenie môže byť osadené hydraulickým navijákom s dĺžkou lana 100 m.
2. Prepravný príves:Prepravný príves je konštruovaný tak, aby zaručoval jednoduché, spoľahlivé a bezpečné naloženie nakladača jednočlennou osádkou. Má dvojokruhový brzdiaci systém. Je vybavený mechanickou brzdou, slúžiacou na ubrzdenie odstaveného prívesu, resp. pri nakladaní nakladača. Jeho konštrukcia spoľahlivo zabezpečuje prevoz nakladača aj v najnáročnejších a ťažko prístupných terénoch.
3. Kabína operátoraKabína operátora je konštruovaná tak, aby spoľahlivo a bezpečne chránila obsluhu Boženy pred poveternostnými vplyvmi ako aj pred lietajúcimi predmetmi pri výbuchu míny. Pohodu a dobré pracovné prostredie zabezpečuje výkonná klimatizácia. Kabína operátora ostáva na korbe doprovodného vozidla počas odmínovacích prác.
4. Aktivačné zariadenie.Je konštruované tak, aby spoľahlivo aktivovalo všetky protipechotné a protitankové míny a proti ich účinkom chránilo univerzálny nakladač. Skladá sa z nosnej rúry na ktorej umiestnených 36 kladiviek na retiazkách a osadené hydromotorom, ktorý zabezpečuje rotačný pohon. Výkon hydromotora je 12 kW, otáčky motora pri odmínovaní 300- 350 ot/min. Celé aktivačné zariadenie je nesené cez dve konzoly a dve lyžiny, ktoré zaručujú kopírovanie terénu a udržujú vzdialenosť osi motora od povrchu země. Aktivačné zariadenie je k nosiču pripojené cez rýchloupínač, ktorý zaručuje rýchlu a spoľahlivú výmenu aktivačného zariadenia v priebehu jednej minúty.
5. Palety na aktivačné zariadenieVzhľadom k úspore prepravnej plochy slúži paleta na uloženie dvoch kusov aktivačných zariadení a tým spoľahlivo a bezpečne zaručuje prepravu aktivačných zariadení.
URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#134964Verze : 0
MOD
Bozena 4 operácia UNMEE

druhá foto: luger
URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#73688Verze : 0
...
SVK - Božena 4 (odminovací zařízení) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#73689Verze : 0
Prepravna zostava Bozeny 4
SVK - Božena 4 (odminovací zařízení) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#73961Verze : 0
Božena...
SVK - Božena 4 (odminovací zařízení) -


URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#95070Verze : 0
Bozena 4
v pozadi Mi-17 "Hip"
SVK - Božena 4 (odminovací zařízení) - Bozena 4

Bozena 4
URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#128664Verze : 0
MOD
v akcii ...
SVK - Božena 4 (odminovací zařízení) - media.militaryphotos.net

media.militaryphotos.net
URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#130626Verze : 0
Nasadenie v Iraku (operácia Iracká sloboda) ...


URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#130630Verze : 0
Prehľad predaja systémov Božena: (stav: 2005)
SVK - Božena 4 (odminovací zařízení) - www.way-industry.sk

www.way-industry.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#131746Verze : 0
Aktívne predvádzanie po celom svete ...


1 foto : AZERBAJDŽAN
2 foto : ŠVEDSKO
SVK - Božena 4 (odminovací zařízení) - www.swedec.mil.se

www.swedec.mil.se
SVK - Božena 4 (odminovací zařízení) - www.un-az.org

www.un-az.org
URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#135988Verze : 0
Božena v službách OS SR nasadená v misii ISAF (NATO) v Afganistane


URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#150431Verze : 0
MOD
Zaujimavy pohlad dovnutra
SVK - Božena 4 (odminovací zařízení) - www.dsx.sk

www.dsx.sk
URL : https://www.valka.cz/SVK-Bozena-4-odminovaci-zarizeni-t13004#250667Verze : 0