Main Menu
User Menu

SS - třída S (I skupina / třída S-1)

S class (Group I / S-1 class)

     
Název:
Name:
třída S (I skupina / třída S-1)
Originální název:
Original Name:
S class (Group I / S-1 class)
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
USS S-1 (SS-105)
USS S-18 (SS-123)
USS S-19 (SS-124)
USS S-20 (SS-125)
USS S-21 (SS-126)
USS S-22 (SS-127)
USS S-23 (SS-128)
USS S-24 (SS-129)
USS S-25 (SS-130)
USS S-26 (SS-131)
USS S-27 (SS-132)
USS S-28 (SS-133)
USS S-29 (SS-134)
USS S-30 (SS-135)
USS S-31 (SS-136)
USS S-32 (SS-137)
USS S-33 (SS-138)
USS S-34 (SS-139)
USS S-35 (SS-140)
USS S-36 (SS-141)
USS S-37 (SS-142)
USS S-38 (SS-143)
USS S-39 (SS-144)
USS S-40 (SS-145)
USS S-41 (SS-146)
Posádka:
Crew:
38, později 42 / 38, later 42
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
- t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
- t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
- t
Délka:
Length:
- m
Šířka:
Beam:
- m
Ponor:
Draught:
- m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
-
Výkon:
Power:
kW při ot/min
Šrouby:
Propellers:
-
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
- km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
- km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
km při rychlosti km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
km při rychlosti km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
- m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
-
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SS-trida-S-I-skupina-trida-S-1-t16009#701459Verze : 0
MOD
TTD:
Délka: maximální - 65,79m, na hladině - 63,6m
Šířka: 6,27m
Standardní ponor: 4,8m
Maximální ponor: 60m
Výtlak: vynořená - 854t, ponořená - 1062t
Výzbroj: 4 × TT 533mm, 1 × 102mm
Pohon: 2 × diesel-electro 1200 hp, 2 × electro 1500hp
Rychlost: vynořená - 14,5kts, ponořená - 11kts
Posádka: 42
URL : https://www.valka.cz/SS-trida-S-I-skupina-trida-S-1-t16009#155108Verze : 0