Main Menu
User Menu

Pz.Kpfw.-Turm VK 36.01

Pz.Kpfw.-Turm VK 36.01 (Bauform 247)

Prvá zmienka o možnom využití tankových veží z projektu ťažkého tanku VK 36.01 sa dá nájsť vo výkresovej dokumentácii "Atlantikprogramm" z 10.11.1942. Detaily o konverzií veží uvádza vo svojom hlásení zo 6.5.1943 firma Krupp, ktorá mala tieto veže vyvinúť a vyrábať. Hlavnou zbraňou mal byť kanón s kónickou hlavňou Waffe 0725 firmy Rheinmetall, pre ktorý bola potrebná špeciálna munícia užívaná napr. v kanónoch firmy Krupp PaK 41. Posádka veže mala stáť, pretože dve sedačky mali byť zrušené, veliteľ mal sedieť na novozkonštruovanej sklopnej sedačke. Veža sa mala ovtáčať len ručne, nožné pedály pre streľbu z guľometu mali byť zachované. Množstvo komponentov ku kompletácii veží bolo zničených a chýbalo. Firma o tom informovala Waffenamt (zbrojný úrad). WaPrüf Fest informovalo 11.2. a 5.5.1944 o statuse týchto veží, ktoré evidovala v plánovaných statických postaveniach. Šesť týchto veží malo byť vyzbrojených 7,5 cm Kw.K., MG-34 a zameriavačom T.Z.F. 9. Veže však neboli skompletované, pretože závod, kde sa nachádzali bol bombardovaný. Plány však zotrvali, no neboli netiahnuté do konečnej podoby. Dohotovené mali byť použité pravdepodobne na Západnom obrannom vale. Po obsadení továrne Krupp v Essene bolo 5 ks veží zo šiestich nájdených nedokončených.


Typ veže
Bauform č.
Výkres č.
Kennblatt č. (listová značka)
Manuál
Pz.Kpfw.-Turm VK 36.01
247
-
-
-*zdroj:
Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle - Germany´s Tiger tanks D.W. to Tiger I Design, production & modifications, rok vydania 2000, Shiffer Military History, ISBN 0-7643-1038-0
Pz.Kpfw.-Turm VK 36.01 - Veže v závode Krupp v Essene sa nedokončené nachádzali vedľa rozpracovaných komponentov tanku Maus

Veže v závode Krupp v Essene sa nedokončené nachádzali vedľa rozpracovaných komponentov tanku Maus
Pz.Kpfw.-Turm VK 36.01 -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-Turm-VK-36-01-t88034#326562Verze : 2
MOD