Main Menu
User Menu

Putnik, Radomír

polní maršál Radomír Putnik

* 24.01.1874, xxxxxx
+ 07.05.1917, xxxxxx

- polní maršál Srbského království


Polní maršál, v srbské vojenské hiaerchii, vojvoda,Radomír Putnik se narodil 24.ledna 1847. Již jako mladý kadet studoval od roku 1861 do roku 1866 odbornou, vojenskou dělostřeleckou školu v Bělehradě. Školu ukončil s výtečným hodnocením a byl vyřazen jako jeden z nejlepších poručíků školy.

V průběhu rusko-turecké války v letech 1876-1878 bojoval v hodnosti kapitána, později majora u Niše, Vranje a Gniplanje proti tureckým jednotkám.

V roce 1879 byl vyslán ke studiu na vojenskou akademii v carském Rusku. Akademii absolvoval opět s výtečným hodnocením, jako perspektivní a talentovaný důstojník byl jmenován velitelem Podunajské divize stálé armády.V roce 1884 byl povýšen do hodnosti podplukovníka a zároveň vřazen do sestavy kádrových důstojníků Generálního štábu královské srbské armády.

V roce 1886 je jmenován náčelníkem zpravodajského oddělení Generálního štábu,ale již v roce 1888 přebírá funkci náčelníka operačního oddělení Generálního štábu armády.V této funkci se osvědčil,projevil mimořádný talent pro štábní práci a následuje další postup.V roce 1889 je jmenován zástupcem náčelníka generálního štábu. Do roku 1893 přednáší taktiku a štábní službu na Vojenské akademii v Bělehradě.V roce 1893 přechází na velitelskou funkci a je zařazen k divizi v Šumdiji,která byla nejkvalitnější v celé Srbské armádě a stává se jejím velitelem.

V roce 1903,po restauraci dynastie Karadjorděvičů na srbský trůn vstupuje i do politického života.Je povýšen do hodnosti generála a přebírá funkci náčelníka generálního štábu srbské armády a stává se zároveň i členem válečné rady.

V letech 1904-1908 zastává funkci ministra válka. Jeho největším přínosem je to,že dokázal v armádě prosadit zkušenosti z rusko-japonské války,které později využil ve válkách z let 1912-1913 (balkánské války), ale hlavně dokázal,že je lepším stratégem než generalita Rakousko-Uherské armády v době tažení v Srbsku v letech 1914-15.

V roce 1912 byl náčelníkem generálního štábu a v průběhu I. balkánské války slavně zvítězil u Kumanova a Monastyru.V této době dosáhl i svého jmenování do hodnosti polního maršála(vojvody).Vedl srbskou delegaci při mírovém jednání s Tureckem.

V době tak zvané II.balkánské války v roce 1913 zvítězil v bitvě u Bregalnice.

V průběhu Velké války (1914-1916) velel srbské armádě v obranných bojích proti rakousko-uherské i německé ofenzivě. V průběhu bojů byl raněn, v těžkém zdravotním stavu absolvoval ústup nepřátelskou Albánii v zimě roku 1915.V těžkém zdravotním stavu byl transportován do francouzské nemocnice, ale na následky zranění umírá.Zemřel 17.května 1917.

V roce 1926 byly jeho ostatky převezeny do Srbska a byl mu vypraven státní pohřeb.

Polní maršál Radomír Putnik má své skvělé místo v historii Srbska i Černé Hory.

Prameny:
Ivankovič Stanko:Historijski prikaz nastanka ordena
Narodna encyklopedija SHS(plukovník Petar Lazarovič)
Todorovič Nada:Jugoslovenske i inostrane medalje,Bělehrad 1984
Vijna Enciklopedja sv.i-X Bělehrad 1969
URL : https://www.valka.cz/Putnik-Radomir-t84740#312190Verze : 0
Za vojenské zásluhy a službu knížecímu a později královskému domu byl Radomír Putnik vyznamenán moha řády a dekoracemi především Srbska,ale i dalších států. Některé jsou zdokumentované,ale jiné ještě stále čekají na upřesnění. Pokusíme se předložit ta,které jsou ověřená:


SRBSKO
V průběhu let 1883-1903 obdržel vojvoda Putnik řád Takovského kříže všech stupňů a to s meči.


V průběhu své služby v letech 1884—1912 obdržel vojvoda Putnik opět kompletní řád Bílého orla(bez mečů,meče jsou zřízený až v roce 1915)


Řád Karadjorděviče,klenot I.třídy s meči obdržel v roce 1912


Řád Sv. Sávy, velkokříž(modrý ornát 1883) v roce 1908


Řád Červeného kříže udělen v roce 1912


Medaile Za chrabrost I.stupně 1912
Zlatá medaile Za chrabrost Miloše Obeliče


Pamětní zlatá medaile krále Petara I. z roku 1904


Pamětní kříž na válku z let 1885-1886


Pamětní medaile I.balkánské války(Za bitvu na Kosovském poli 1912)
Pamětní kříž 2.balkánské války 1913


Černá Hora:
Řád Danila, klenot velkokříže obdržel v roce 1912
Medaile Za chrabrost Miloše Obeliče


Bulharsko:
Řád Za vojenské zásluhy II.třídy, byl udělen v době I.balkánské války 1912


Francie
Čestná legie, velkodůstojník v roce 1915


Rakousko-Uhersko
Řád Železné koruny III.třídy uděleno v roce 1884


Rumunsko:
Řád Rumunské koruny,komander řádu,udělen v roce 1884


Rusko:
Řád Sv.Stanislava s meči, II.třída,udělen v době války rusko-turecké v roce 1876


Tento soupis není úplný neb polní maršál Radomír Putnik musel obdržet i další vysoké řády z období války 1914.17,kdy jako vrchní velitel srbské armády dokázal porazit v roce 1914 vojska generála Oskara Potiorka..V tomto případě lze kalkulovat,že minimálně Rusko,ale i Velká Britanie udělili Putnikovi své vysoké vojenské řády. Obracím se na každého, kdo může poskytnout doklad o udělení dalších vyznamenání, aby doplnil tento soupis.


Na obrázku jsou odznaky Srbské Válečné akademie a to jednak:
Knížecí verze
Královská verze.
Putnik byl nositelem knížecí akademie,kterou později vyměnil za odznak královské vojenské akademie.


Literatura:
Totožná uvedena v první části příspěvku.
Putnik, Radomír - Odznaky jsou stříbrné a jde o starou jemnou vídeňskou práci

Odznaky jsou stříbrné a jde o starou jemnou vídeňskou práci
URL : https://www.valka.cz/Putnik-Radomir-t84740#312239Verze : 0