Main Menu
User Menu

Přihláška do občanského sdružení

Diskuse
Členem sdružení se mohou stát jak fyzické, tak právnické osoby, na základě schválení Radou sdružení.

Pokud se chcete stát členem, zašlete prosím své kontaktní údaje, nejméně však


Jméno, příjmení
Adresa trvalého bydliště
E-mail
Telefon


na emailovou adresu havelka@valka.cz, pomocí soukromé zprávy zde na fóru uživateli Admin, případně poštou na adresu sdružení.


Obratem budete vyrozumněni o schválení či zamítnutí vaší žádosti.
URL : https://www.valka.cz/Prihlaska-do-obcanskeho-sdruzeni-t79710#292537Verze : 0
MOD