Main Menu
User Menu

Pěší pluk 36 [1920-1938]

36th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 36
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 36
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
66. čs. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 235
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 23. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 12. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Užhorod, Kasárny Adolfa Dobrjanského /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.01.1922 Plachý, Ferdinand (podplukovník pěchoty)
DD.01.1922-DD.01.1923 Sagner-Habrovský, Rudolf (plukovník pěchoty)
DD.01.1923-DD.02.1926 Száthmáry, Julius (plukovník pěchoty)
DD.02.1926-DD.05.1926 Kolář, Eduard (podplukovník pěchoty)
DD.05.1926-DD.11.1926 Janovský, Mikuláš (podplukovník pěchoty)
DD.11.1926-DD.05.1928 Svoboda, Josef (podplukovník pěchoty)
DD.05.1928-DD.06.1928 Svoboda, Josef (plukovník pěchoty)
DD.06.1928-DD.12.1928 Janovský, Mikuláš (podplukovník pěchoty)
DD.12.1928-DD.09.1932 Hošek, Rudolf (plukovník pěchoty)
DD.09.1932-DD.02.1934 Marvan, František (plukovník generálního štábu)
DD.02.1934-DD.08.1934 Kůl, František (podplukovník pěchoty)
DD.08.1934-DD.10.1934 Marvan, František (plukovník generálního štábu)
DD.10.1934-DD.11.1936 Rakovčík, František (plukovník generálního štábu)
DD.11.1936-24.09.1938 Sýkora, Vilém (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 36, 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 499.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-36-1920-1938-t72675#697478Verze : 1
MOD