Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na polní tažení 1866

Commemorative Medal for Campaign 1866

Erinnerungsmedaille an den Feldzug 1866

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na polní tažení 1866
Název v originále:
Original Name:
Erinnerungsmedaille an den Feldzug 1866
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.09.1866
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-polni-tazeni-1866-t102622#630667Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na polní tažení 1866
Název v originále:
Original Name:
Erinnerungsmedaille an den Feldzug 1866
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.09.1866
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-polni-tazeni-1866-t102622#630668Verze : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile na polní tažení 1866
Commemorative Medal for Campaign 1866
Erinnerungsmedaille an den Feldzug 1866
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-polni-tazeni-1866-t102622#630669Verze : 0
MOD
Oldenburg.
Volba panovníka byla jasná a Velkovévodství od samého počátku stálo na straně PRUSKA. Oldenbursko-hansovní jednotky vytvořily samostatnou vyšší vojenskou jednotku pod velením generálmajora von Weltziena. Brigáda byla součástí 13. Geobenovy divize Mohanské armády, ale připojila se k armádě až 20. července 1866.
Velkovévoda Mikuláš Bedřich Petr Oldenburský založil dne 22. září 1866 pro vojáky a vojenské úředníky pamětní medaili jako upomínku války, proto, jihoněmeckým státům v roce 1866.
PAMĚTNÍ MEDAILE NA POLNÍ TAŽENÍ Z ROKU 1866
Erinnerungsmedaille an den Feldzung 1866
Medaile o průměru 30 mm je ražena z bronzu.
Na krku velkovévody je viditelný podpis medailéra: R. KÖLBEL.
Pod podpisem je malá pěticípá hvězdička, která dělí text na dvě části.
Literatura:
Václav Měřička: Dekorace z Prusko-rakouské války v roce 1866.
Herman v. Heyden: Ehren-Zeichen Deutschlands und Österreich-Ungarns (reprint)
Jörg Nimmergut: Orden und Ehrenzeichen (katalog)
Arnhard Graf Klenau : Groser Deutscher Ordenskatalog bis 1918
Pamětní medaile na polní tažení  1866 - Na řádové sponě je v pořadí - druhá - medauile z roku 1866

Na řádové sponě je v pořadí - druhá - medauile z roku 1866
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-polni-tazeni-1866-t102622#369654Verze : 1