Main Menu
User Menu

Národní prvek pro boj proti improvizovaným výbušným zařízením [2010- ]

National Cell for Combat Against Improvised Explosive Devices

Célula Nacional Contra Artefactos Explosivos Improvisados (CENCIED)

     
Název:
Name:
Národní prvek pro boj proti improvizovaným výbušným zařízením
Originální název:
Original Name:
Célula Nacional Contra Artefactos Explosivos Improvisados (CENCIED)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.04.2010
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.10.2010-DD.MM.RRRR Velitelství podpory společných operací
Dislokace:
Deployed:
15.10.2010-DD.MM.RRRR Hoyo de Manzanares, Academia de Ingenieros
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.boe.es
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Narodni-prvek-pro-boj-proti-improvizovanym-vybusnym-zarizenim-2010-t235962#652325Verze : 1
MOD