Main Menu
User Menu

Strojní inženýr nadporučík

Mechanical Engineer Senior Lieutenant

Инженер-механик старший лейтенант

Česky: Strojní inženýr nadporučík
English: Mechanical Engineer Senior Lieutenant
По-русски: Инженер-механик старший лейтенант
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Nadporučík
Link to the Dictionary Entry Senior Lieutenant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Strojni-inzenyr-nadporucik-t245287#678084Verze : 2
MOD