Lewis, Thomas Archibald Mitford Stuart

     
Příjmení:
Surname:
Lewis Lewis
Jméno:
Given Name:
Thomas Archibald Mitford Stuart Thomas Archibald Mitford Stuart
Jméno v originále:
Original Name:
Thomas Archibald Mitford Stuart Lewis
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
nadporučík Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.06.1894 Wilby, Northamptonshire /
26.06.1894 Wilby, Northamptonshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.06.1961
21.06.1961
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické pozorovatelské eso 1. sv. v. s 6 sestřely [3 zničené (sám), 2 sražené do neřízeného pádu (sám) a 1 zničený v plamenech (sám)]
- s Haroldem Satchellem jako pilotem přemohl Karla Schäfera (4. z 6)
- 27. července 1917 po sestřelení dvou Albatrosů D.V (5. a 6.) byla jeho noha zasažena zápalnou střelou a později byla amputována
- english observer ace of WW1 with 6 claims [3 destroyed (solo), 2 driven out of control (solo) and 1 destroyed in flames (solo)]
- with Harold Satchell as pilot conquered Karl Schäfer (4th of 6)
- on 27th July 1917 after shot down of two Albatros D.V (5th and 6th) was his leg hit by incendiary bullet and was later amputated
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
www.dnw.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Lewis-Thomas-Archibald-Mitford-Stuart-t237931#657983 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Lewis Lewis
Jméno:
Given Name:
Thomas Archibald Mitford Stuart Thomas Archibald Mitford Stuart
Jméno v originále:
Original Name:
Thomas Archibald Mitford Stuart Lewis
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
05.08.1916 poručík (dočas., na zk.)
05.02.1918 nadporučík
02.02.1941 poručík (výkonný na zkoušku po dobu konfliktu)
05.08.1916 2nd Lieutenant (temp., on prob.)
05.02.1918 Lieutenant
02.02.1941 Pilot Officer (probationary acting, for the duration of hostilities)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Královští fyzilíři
05.08.1916-15.05.1917 Královský západokentský pluk
08.04.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.04.1917-27.07.1917 20. peruť RFC (pozorovatel)
30.05.1918-DD.MM.RRRR RAF (administrativní důstojník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR technická pobočka RAF
02.02.1941-24.04.1942 dobrovolné zálohy RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Royal Fusiliers
05.08.1916-15.05.1917 Royal West Kent Regiment
08.04.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.04.1917-27.07.1917 No. 20 Squadron RFC (observer)
30.05.1918-DD.MM.RRRR RAF (administrative officer)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Technical Branch RAF
02.02.1941-24.04.1942 RAF Volunteer Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
www.dnw.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Lewis-Thomas-Archibald-Mitford-Stuart-t237931#657984 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více