Main Menu
User Menu

Hlavní vedoucí poddůstojník

Master Chief Petty Officer

Česky: Hlavní vedoucí poddůstojník
English: Master Chief Petty Officer
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Poddůstojník
Link to the Dictionary Entry Petty Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.05.2018 Byers, Edward

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Hlavni-vedouci-poddustojnik-t241169#667156Verze : 1
MOD