Generál Vzdušných sil

General of the Air Force
General of the Air Force
Česky:Generál Vzdušných sil
English:General of the Air Force
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generál Vzdušných sil
Link to the Dictionary Entry General of the Air Force
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Statistiky:
Statistics:
Poznámka:
Note:
URL : https://www.valka.cz/General-Vzdusnych-sil-t185372#667879 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více