Main Menu
User Menu

Generál strojní inženýr

General Mechanical Engineer

Инженер-механик генерал

Česky: Generál strojní inženýr
English: General Mechanical Engineer
По-русски: Инженер-механик генерал
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generál
Link to the Dictionary Entry General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/General-strojni-inzenyr-t245272#678052Verze : 1
MOD