Feyerabend, Walter

     
Příjmení:
Surname:
Feyerabend Feyerabend
Jméno:
Given Name:
Walter Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Feyerabend
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.12.1891 Warten /
03.12.1891 Warten /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.04.1962 Detmold /
15.04.1962 Detmold /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 2. divízie protilietadlového delostrelectva Commander of the 2nd Flak-Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.geocities.com
URL : https://www.valka.cz/Feyerabend-Walter-t124621#424231 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Feyerabend Feyerabend
Jméno:
Given Name:
Walter Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Feyerabend
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.03.1910 poručík
18.12.1915 nadporučík
01.02.1922 kapitán
01.09.1932 major
01.06.1935 podplukovník
01.08.1937 plukovník
20.04.1939 generálmajor
01.04.1941 generálporučík
01.03.1910 Leutnant
18.12.1915 Oberleutnant
01.02.1922 Hauptmann
01.09.1932 Major
01.06.1935 Oberstleutnant
01.08.1937 Oberst
20.04.1939 Generalmajor
01.04.1941 Generalleutnant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.geocities.com
URL : https://www.valka.cz/Feyerabend-Walter-t124621#424232 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více