Main Menu
User Menu

Čestný odznak 203. pěšího Suchumského pluku

Знак 203-го пехотного Сухумского полка

     
Název:
Name:
Čestný odznak 203. pěšího Suchumského pluku
Název v originále:
Original Name:
Знак 203-го пехотного Сухумского полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.11.1910
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-203-pesiho-Suchumskeho-pluku-t113455#395989Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-203-1075-1086-1087-1077-1093-1086-1090-1085-1086-1075-1086-1057-1091-1093-1091-1084-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113455#395989Version : 0
Čestný odznak 203. pěšího Suchumského pluku
Знак 203-го пехотного Сухумского полка
Regiments No. 203 Soukhoum
Bagde of the 203rd Sukhum Infantry Regiment


Plukovní odznak 203. pěšího pluku byl založený dne 3. listopadu 1910.


Popis odznaku:


Odznak má podobu a tvar věnečku, který tvoří listy vavřínu a dubu. Věneček je v horní části převýšený carskou korunou a v dolní části je svázán stuhou. Na štítku, který je vložený v tomto věnečku jsou carské monogramy:
Alexandra I.
Nikolaje II.
A jubilejní letopočty 1805-1906.


S.Andolenko uvádí, že středový štít je smaltován žlutě, či oranžově. V praxi se setkáváme se štítkem, který je smaltován červeně či modře(viz obrázky). Proč tomu tak je nám však přesně není známo, ale současní ruští faleristé uvádějí:


„V roce 1908 byl 258. záložní pěší Suchumský pluk, který byl založen v roce 1805 a Usť-Dvinský pevnostní pěší prapor, který byl založen v roce 1892 v rámci reformy spojen v 258. pěší Suchumský pluk. V roce 1910 byl pluk přejmenován na 203. pěší Suchumský pluk, který v roce 1914 byl v sestavě 51. pěší divize 2. Kavkazského armádního sboru“.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-203-pesiho-Suchumskeho-pluku-t113455#395990Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-203-1075-1086-1087-1077-1093-1086-1090-1085-1086-1075-1086-1057-1091-1093-1091-1084-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113455#395990Version : 0