Main Menu
User Menu

Čestný odznak 198. pěšího pluku Alexandra Něvského

Знак 198-го пехотного Александра Невского полка

     
Název:
Name:
Čestný odznak 198. pěšího pluku Alexandra Něvského
Název v originále:
Original Name:
Знак 198-го пехотного Александра Невского полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
27.08.1913
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-198-pesiho-pluku-Alexandra-Nevskeho-t113408#395849Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-198-1075-1086-1087-1077-1093-1086-1090-1085-1086-1075-1086-1040-1083-1077-1082-1089-1072-1085-1076-1088-1072-1053-1077-1074-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113408#395849Version : 0
Čestný odznak 198. pěšího pluku Alexandra Něvského
Знак 198-го пехотного Александра Невского полка
Regiments No. 198 Alexandre-Nevski
Badge of the 198th Alexander Nevsky Infantry Regiment


Odznak byl založený dne 27. srpna roku 1913.


Popis odznaku:


Odznak má podobu a tvar „Opočenského“ kříže v jehož středu je malá hvězda řádu Sv. Alexandra Něvského, která však má ve svém středu monogram cara Nikolaje II. Andolenko dále uvádí, že tento odznak dříve patřil 198. pěšímu záložnímu pluku Alexandra Něvského, který byl v roce 1910 přeskupen, zformován. Uvádí,že byl založen ještě jeden odznak pro stávající pluk. Je pravděpodobné, že Andolenko má pravdu, neb moderní ruská literatura uvádí další odznak.


198. pěší pluk II:


Odznak má podobu kříže s ostrým zakončením ramen. Na ramenech jsou rozloženy letopočty:
- 1720-1811
- 1811-1910


Kříž je modře smaltovaný a při okraji má žluté lemování. Na střed kříže je naložena stříbrná řádová hvězda, která má ve svém středu, na červeném smaltu položenou zlatou carskou korunu. Velikost odznaku (kříže) je 35 mm.


V současné době ani ruští sběratelé nemají v této problematice zcela jasno. Každý další obrázek, poznámka bude jen vítaná.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestny-odznak-198-pesiho-pluku-Alexandra-Nevskeho-t113408#395850Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/1047-1085-1072-1082-198-1075-1086-1087-1077-1093-1086-1090-1085-1086-1075-1086-1040-1083-1077-1082-1089-1072-1085-1076-1088-1072-1053-1077-1074-1089-1082-1086-1075-1086-1087-1086-1083-1082-1072-t113408#395850Version : 0