Main Menu
User Menu

CZK - Stojka (30 mm protilietadlový štvorkanón)

V roku 1958 sa v Konštrukte Trenčín začal vývoj automatizovanej samohybnej batérie 30 mm protilietadlového štvorkanóna (krycí názov STOJKA).


Zastavené na základe odporúčania ZSSR z 3.12.1959 s ohľadom na rozvoj raketovej techniky.
Zdroj : ŠTAIGL, Jan Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1954 – 1960, str. 67, VOJENSKÁ HISTÓRIA 2003/1 VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/CZK-Stojka-30-mm-protilietadlovy-stvorkanon-t121817#416838Verze : 0