Main Menu
User Menu

BGR - MSGL

     
Název:
Name:
40x46 mm MSGL
Originální název:
Original Name:
40x46 mm ARSENAL Multi-shot Grenade Launcher MSGL
Kategorie:
Category:
víceranný granátomet
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Arsenal 2000 JSCo, Kazanlak
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
6,53 kg
Ráže:
Calibre:
40 mm
Náboj:
Cartridge:
40x46
Délka:
Length:
530 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
230 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
6
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
12 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
- m/s
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
1)se zasunutou ramenní opěrkou
s vysunutou ramenní opěrkou:764 mm
Zdroje:
Sources:
www.arsenal-bg.com

URL : https://www.valka.cz/BGR-MSGL-t238699#660024Verze : 1