Stíhací esa

Autor: Radek Enžl / Rad 🕔︎︎ 👁︎ 26.606

Některá vyznamenání zmíněná v textu

Francie:

Řád Čestné Legie (Légion de Honneur) – založena roku 1802 jako všeobecný a jediný záslužný řád, původně bez viditelné dekorace, jako jakási elitní jednotka, složená z vyznamenaných jednotlivců a organizovaná po vzoru římské legie. Teprve od roku 1804 jsou udělovány první dekorace.
Dělí se na pět stupňů: - velkokříž (původně Velký orel; velkostuha, hvězda)
- velkodůstojník (na prsou s rozetou na stuze, od roku 1816 hvězda, nošená vpravo)
- velitel, od roku 1814 komandér (u krku)
- důstojník (na prsou s rozetou na stuze)
- legionář, od roku 1818 rytíř (na prsou)
Řetěz byl za císaře Napoleona udělen pouze několika osobnostem, od té doby je vyhrazen hlavě státu. Nejvyšší francouzské vyznamenání.

Válečný kříž (Croix de Guerre) – založen v roce 1915. Udělován za statečnost v boji jednotlivcům, vojenským jednotkám, obcím i městům. Na zelenou stuhu se sedmi tenkými červenými proužky mohou být připevněny bronzové palmové ratolesti (symbolizující opětovné udělení) a stříbrné či zlaté hvězdičky za citování v rozkazu. V roce 1939 obnoven na odlišné stuze.

Reklama

Vojenská medaile (Médaille Militaire) – založena roku 1852. původně určena poddůstojníkům a vojákům za statečnost, od roku 1888 je udělována také generálům za mimořádné zásluhy. Na rubové straně je nápis Valeur et Discipline (Odvaha a kázeň).

Německo:

Řád Pour le Mérite (Za zásluhy) – založen roku 1667 s francouzským názvem Ordre de la Générosité (Řád velkodušnosti), v roce 1740 jeho název změněn na současný. Od roku 1810 (z dob napoleonských válek) je to výlučně vojenský řád, udělovaný za mimořádnou statečnost v boji v jedné třídě, nošené u krku. Za mimořádné zásluhy se připojují zlaté dubové listy na závěs kříže, za 50 let příslušnosti k řádu pak zlatá koruna. Nejvyšší německé vojenské vyznamenání v období I. svět. války.

USA:

Medaile cti (Medal of Honor) – založena Kongresem USA v roce 1861 a udělována presidentem jménem Kongresu příslušníkům armády, námořnictva (a později) i letectva bez rozdílu hodnosti za mimořádnou statečnost v boji. Nošena u krku. Nejvyšší vojenské vyznamenání.

Velká Británie:

Viktoriin kříž (Victoria Cross - VC) – založen roku 1856 jako nejvyšší vyznamenání za statečnost v boji, určené příslušníkům ozbrojených sil bez ohledu na hodnost. Je udělován také posmrtně (tento způsob je podstatně častější). Nošen na stuze (původně pro armádu červená, pro námořnictvo modrá. V průběhu I. svět. války byla změněna na jednotnou fialovou) na prsou nad všemi ostatními britskými vyznamenáními. Kříž není určen cizím statním příslušníkům. Dodnes bylo uděleno přibližně 1400 křížů.

Řád za vynikající službu (Distinguished Service Order – DSO) – založen roku 1886 jako vyznamenání za statečnost pro důstojníky v jedné třídě, nošené na prsou. Při opětovném udělení se na stuhu zavěšuje další přezka (tzv. Bar).

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více